Ředitelství silnic Zlínského kraje dokončilo v roce 2022 šestnáct investičních staveb, čtyři budou pokračovat i letos

Foto: Jiří Balát
ZLÍNSKÝ KRAJ – Šestnáct ukončených investičních akcí v hodnotě 668 milionů korun. Takový je účet Ředitelství silnic Zlínského kraje pro rok 2022. Do letošního roku přecházejí čtyři rozdělané stavby, z nichž dvě jsou téměř před dokončením.

Do silničních staveb, rekonstrukcí silnic a mostů na komunikacích II. a III. třídy, které jsou ve vlastnictví Zlínského kraje, bylo v uplynulém roce investováno přes 550 milionů korun, a to jak z krajského rozpočtu, tak z příspěvku Státního fondu dopravní infrastruktury a z evropských fondů.

Jedenáct stavebních akcí bylo zahájeno a částečně financováno již v roce 2021, devět staveb bylo nově zahajováno v roce 2022. Z těchto dvaceti staveb bylo 16 stavebních akcí v celkové hodnotě 668 milionů korun během uplynulého roku řádně dokončeno. Čtyři stavby budou pokračovat ještě i v roce 2023. 

„K nim budou samozřejmě postupně přibývat nové investiční akce, jakmile krajští radní schválí předkládané investiční záměry. Předpokládáme, že v letošním roce budou probíhat stavební práce opět přibližně na dvou desítkách staveb,“ uvedl ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

Do roku 2023 přecházejí čtyři stavby, a to rekonstrukce silnice II/496 v Kladné Žilíně, rekonstrukce průtahu II/495 ve Slavičíně-Hrádku, rekonstrukce silnice III/49718 ve Velkém Ořechově a výstavba a napojení nového mostu ev. č. 05746-2 přes železniční trať mezi Valašskými Příkazy a Študlovem. „První dvě uvedené stavby jsou v tuto chvíli již téměř dokončeny,“ upřesnil ředitel ŘSZK.

V Kladné Žilíně byla již v minulém roce položena na rekonstruovaném úseku silnice finální obrusná vrstva živice. Pro ŘSZK zbývá dokončit některé drobnější práce mimo vozovku v objemu asi 900 tisíc korun. Pokračovat mohou ještě některé stavební práce v okolí vozovky, jejichž investorem je město Luhačovice.

„U stavby ve Slavičíně-Hrádku odhadujeme pracovní činnost pro ŘSZK asi na tři týdny. Zbývá proinvestovat 1,4 milionu korun,“ uvedl Bronislav Malý. Také zde budou pokračovat práce na objektech ve vlastnictví města. Mohou zde být stanovena dopravní omezení v podobě pracovního místa vyznačeného přechodným dopravním značením.

Stavební práce ještě potrvají ve Velkém Ořechově, a to až do podzimu 2023. Úplná uzavírka komunikace se očekává v termínu od 1. dubna do 31. října. Objízdná trasa bude vedena pro vozidla do hmotnosti 3,5 t přes Částkov, Kelníky a pro vozidla nad 3,5 t přes Uherský Brod, Biskupice a Doubravy.

Ve Študlově byl dokončen nový nadjezd nad tratí, zbývá vybudovat připojovací rampy ke stávající silnici III/05746, zbourat starý most a provést rekultivaci části původní trasy komunikace. Stavba by měla být dokončena rovněž na podzim 2023. Na trase Valašské Příkazy – Študlov bude od jarního období platit asi po dobu tří měsíců úplná uzavírka pro veškerý provoz. Vozidla budou jezdit do Študlova po objízdné trase přes Horní Lideč a Střelnou.

„Na přípravě nových staveb intenzivně pracujeme, probíhají už i některá výběrová řízení na zhotovitele. Od Zlínského kraje máme schválený rozpočet. V roce 2023 v něm máme na investice 275 milionů korun,“ uzavírá ředitel ŘSZK.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x