Rekonstrukce plaveckého bazénu nebo novostavba pro chráněné bydlení. Kroměříž chystá milionové investice

Na rekonstrukci plaveckého bazénu přijde 50 milionů korun. Foto: SZMK
KROMĚŘÍŽ - Kroměřížská radnice připravuje na příští rok investice za téměř 270 milionů korun. Rozpočet počítá s příjmy 1,072 miliardy korun a s výdaji 1,123 miliardy korun. Plánovaný schodek 50,4 milionu korun město pokryje zůstatkem na bankovních účtech a zapojením projektových i dotačních účtů a fondů.

„Jedná se o první rozpočet kompletně sestavovaný novým vedením města. Museli jsme se vypořádat s nárůstem cen energií i dalších komodit. Snažili jsme se přesto, aby se výdaje na provoz nezvyšovaly a aby nám naopak zůstalo dostatek peněz na investice,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný.

Největší investiční akcí v příštím roce by měla být první etapa rekonstrukce plaveckého bazénu, na kterou je vyčleněno 50 milionů korun. Dvacet milionů korun je v rozpočtu na zahájení novostavby pro chráněné bydlení v Pavlákově ulici a stavby Domova se zvláštním režimem v lokalitě Račín. Jen o milion korun méně bude stát přestavba bývalé kotelny na sídlišti Zachar na centrální spisovnu městského úřadu. Patnáct milionů korun je v rozpočtu vyčleněno na rekonstrukci bývalého sídla městské policie na Velkém náměstí a po 12 milionech Kč na další etapu instalace polopodzemních kontejnerů a na projektovou dokumentaci nové sportovní haly.

Na 10,5 milionu přijde stavba cyklostezky Kotojedy – Vážany, na deset milionů stavba nových parkovacích míst a propojovací komunikace ulic Skopalíkova – Zborovská, na 8,5 milionu korun oprava střechy ZŠ Komenského, na 6,5 milionu opravy v sídle azylového domu pro muže a na šest milionů Kč oprava kuchyně v Základní škole Zachar. Stejná částka je určena na projekty a realizaci fotovoltaiky na městských budovách a na rozšíření sociálně terapeutických dílen Hanáček. „Rozpočet obsahuje i řadu méně nákladných, ale důležitých investic v dopravě, školství a v dalších oblastech. Zahrnuje i přípravu projektů, s nimiž se město chce ucházet o dotace, které jsou pro investice Kroměříže zásadní a které budeme čerpat už na některé výše zmíněné akce v příštím roce,“ dodal Opatrný.

Rozpočet na rok 2024 počítá také se splátkou úvěru 2,1 milionu korun a půjčky ze Státního fondu životního prostředí ve výši 2,23 milionu korun, kterou si město bralo na opravu strojovny zimního stadionu. Na konci roku 2024 tak bude Kroměříž dlužit asi 15,5 milionu korun.

Letos město hospodaří s rozpočtem, který má podle vedoucího finančního odboru Radima Hlaváče po úpravách příjmy 973,7 milionu a výdaje 1,008 miliardy korun. Schodek 34,7 milionu korun město pokryje zůstatkem hospodaření z dřívějšího období.

Zdroj: Jan Vondrášek, město Kroměříž

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x