Signatáři memoranda o spolupráci na obnově Podzámecké zahrady zasadili památnou lípu

Foto: Jiří Balát
KROMĚŘIŽ – Signatáři Memoranda o spolupráci na obnově Podzámecké zahrady a zámku v Kroměříži – olomoucký arcibiskup Jan Graubner, hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek a starosta města Kroměříže Jaroslav Němec zasadili před pár dny u Chrámu přátelství v Podzámecké zahradě památnou lípu, aby tím symbolicky projevili své odhodlání společně se podílet na péči o jedinečnou památku UNESCO, informovala server Zlin.cz Helena Mráčková ze zlínského hejtmanství.

„Sázení stromu má svůj význam z hlediska pohledu do budoucnosti i z hlediska vyjádření našeho vztahu k přírodě a tímto gestem, i když malým, symbolickým, dáváme najevo, že nám jde o společnou věc. Tato zahrada nebyla zasazena včera, je na ní vidět, že má svou historii a díky dlouhodobé péči je tak krásná a zajímavá, že stojí za to se sem přijít podívat,“ řekl olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

Schopnost dívat se na dílo obnovy této unikátní zahrady z hlediska delší časové perspektivy zdůraznil hejtman Jiří Čunek při odpovědi na otázku, jak prožívá tento okamžik právě teď, kdy nás může znepokojovat např. vývoj pandemie COVID-19: „V historickém kontextu si nemyslím, že prožíváme nějakou těžkou dobu. Možná je obtížná či spíš bych řekl ´obtěžující´ tím, že tady máme nějaká omezení, ale tato zahrada a mnohé její stromy toho zažily mnohem víc: světové války, určitě hladomor a podobně. Lidé nejen v Kroměříži, ale v celém tomto kraji toho museli snést daleko více. I když teď máme tuto ´obtěžující dobu´, není to důvod, aby nám zastavila radost ze života a sadba stromu je sadba nového života,“ řekl Jiří Čunek.

Ačkoliv je od roku 2019 vlastníkem kroměřížského zámku a Podzámecké zahrady Arcibiskupství olomoucké, podpisem memoranda bylo deklarováno, že oba dva další spolupracující veřejné subjekty, tedy město a kraj, chápou, že na údržbě musí participovat vzhledem k tomu, že tento veřejný prostor je velmi hojně využíván občany města i kraje.

„Zavázali jsme se k tomu, že spolu budeme komunikovat. Je tady nový silný vlastník, ale je třeba řešit mnoho drobností, k nimž nás memorandum předurčilo. Myslím si, že spolupráce je nastavena dobře,“ konstatoval starosta Kroměříže Jaroslav Němec. 

V současné době realizuje Arcibiskupství olomoucké rozsáhlý projekt revitalizace zámku, který je významně dotován z Integrovaného regionálního operačního programu. Letos nechalo arcibiskupství odbahnit a zrekonstruovat rybníky i vodoteče v zahradě. Na těchto pracích se podílejí žáci Střední odborné školy svatého Jana Boska, církevního učiliště, které bylo v Kroměříži zřízeno právě i se  záměrem péče o kroměřížské zahrady.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x