Slovácko letos zažije hned čtyři jízdy králů. To je možné pouze jednou za 12 let!

Foto: jizdakralu.cz
SLOVÁCKO - Rok 2022 bude v souvislosti s pořádáním jízd králů na Slovácku vskutku výjimečným. Volání „Hýlom, hýlom!“ se totiž ve čtyřech slováckých obcích současně v jednom roce může ozývat pouze jednou za dvanáct let. Také proto se ještě před uskutečněním slavností setkají všichni čtyři letošní králové – z Vlčnova, Kunovic, Hluku a Skoronic – na sv. Antonínku.

Podobné dostaveníčko se sice nebude konat poprvé, přesto ale bude alespoň částečně nevšední a premiérové – prvních dvou setkání v letech 2008 a 2014 se zúčastnili pouze králové z Hluku, Kunovic a Vlčnova, skoronický král přijede poprvé.

Čtyři králové se potkají v neděli 8. května na sv. Antonínku, symbolickém poutním místě Slovácka, kde podepíší pamětní listinu připomínající tento historicky třetí královský summit. Poutníci se pak při mši svaté, která začne v 15 hodin, pomodlí za pěkné počasí, které je pro konání takových slavností, jakými jsou jízdy králů, velmi důležité.

Všechny jízdy králů vycházejí ze stejné tradice, ale všude je slavnost zasazena do jiného rámce doprovodných aktivit. Právě tím je každá jízda králů jiná a nenahraditelná.

Ta vlčnovská je známá především tím, že v královské družině jezdci mohou jet pouze jedenkrát za život. Nezapomenutelný je také předvečer jízdy králů ve Vlčnovských búdách, kam mohou zájemci letos zavítat o víkendu 27. – 29. května.

Kunovice se věnují připomenutí významu a krásy koní – formanská jízda, která se koná v sobotu před samotnou jízdou králů i se zajímavými projížďkami městem na koních i povozech, přiláká pokaždé milovníky koní ze široka daleka. Letošní jízda králů se v Kunovicích uskuteční v netradičním termínu 6. – 7. srpna. Do té doby zde totiž budou probíhat zásadní stavební úpravy hlavní křižovatky v centru města a formanská jízda i samotná jízdy králů by tím byla výrazně poznamenána.

V Hluku se jízda králů koná v rámci Dolňáckých slavností písní a tanců. Během pětidenního programu zde probíhají lidové veselice, folklorní programy, koncerty, výstavy i vyhlášený, již 46. Slovácký festival dechových hudeb. To vše si mohou milovníci folkloru užívat od 30. června do 4. července.

Skoronickou jízdu králů jezdí svobodní i ženatí muži, kteří sedlají koně každým čtvrtým rokem při Slováckém roku v Kyjově a rodnou dědinou projíždějí při sjezdech rodáků a výročních slavnostech. Letos si budeme moci tuto starobylou slavnost ve Skoronicích užít v neděli 11. září.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x