Sociální služby v Kroměříži se více zaměří na paliativní péči

Ilustrační foto (Foto: MěÚ Kroměříž)
KROMĚŘÍŽ - Sociální služby města Kroměříže (SSKM) získaly dotaci více než milion korun od Nadačního fondu Avast z programu Spolu až do konce na zajištění paliativní péče v domovech pro seniory. Serveru Zlin.cz to za kroměřížskou radnici řekla Šárka Kučerová.

„Projekt se jmenuje Pod křídly Azraela a jeho cílem je zavedení postupů šetrného a respektujícího doprovázení klientů v terminálním stádiu a podporu jejich nejbližších,“ sdělil místostarosta Vít Peštuka.

Právě o to se snaží pracovníci kroměřížských sociálních služeb. Potřebu paliativní péče s sebou přináší skutečnost, že se nejen neustále zvyšuje věk klientů v jednotlivých domovech, ale stále přibývá i těch, kteří potřebují nepřetržitou péči, nebo v pobytovém zařízení zemřou. „V domovech umírá o 20 procent více klientů, než tomu bylo v předchozích letech. To ale neznamená, že by do posledních chvil svého života nechtěli být v kontaktu se svými blízkými. A právě zlepšit péči o tyto osoby na konci jejich cesty životem a umožnit jejich rodinám přítomnost v domově nám usnadní zmiňovaný projekt,“ uvedla ředitelka SSKM Dagmar Klučková.

SSKM v oblasti paliativní péče doposud spolupracovaly s Nemocnicí Milosrdných sester na Malém Valu, kde jsou od léta roku 2020 k dispozici pacientům lůžka pro paliativní péči. Projekt bude primárně zajišťován jako pilotní v Domově pro seniory U Kašny a po ověření nastavených přístupů, by měly být nastaveny podmínky pro paliativní péči ve všech pobytových službách SSKM. V rámci projektu bude pořízeno mobilní vybavení, které bude možné instalovat přímo v pokoji klienta, na který je zvyklý a kde doposud žil. Vybavení zahrnuje speciální lůžko, chytré technologie pro komunikaci klienta se svými nejbližšími, postel nebo křeslo – zázemí pro rodinné příslušníky, kteří budou chtít se svým nejbližším strávit poslední chvíle. Mělo by tak vzniknout prostředí příjemné pro klienta i rodinu, a to za využití třeba aromaterapie, muzikoterapie a podobně.

„Projekt se bude realizovat od ledna 2021 do prosince 2022, přesná částka na něj určená je 1,178 milionu korun. Pro paliativní péči bude přijat na poloviční úvazek zdravotnický pracovník, který bude koordinovat péči o klienta, k dispozici bude také pomoc psychologa i duchovního. Ze získaných poznatků by měla vzniknout metodika, jakýsi manuál, který umožní do budoucna poskytovat paliativní péči i v dalších našich zařízeních, případně i v jiných domovech v rámci Zlínského kraje,“ doplnila Klučková.

--> --> --> --> -->