Státní veterinární správa zakázala chov drůbeže pod širým nebem

Ve Zlínském kraji se objevila ptačí chřipka. Foto: Zlínský kraj
ZLÍNSKÝ KRAJ – V souvislosti s výskytem ptačí chřipky zakázala Státní veterinární správa chov drůbeže pod širým nebem. Nemoc byla v pátek 19. listopadu potvrzena u labutí v oblasti Záhlinických rybníků na Kroměřížsku.

Státní veterinární správa vydala nařízení stanovující podmínky chovu drůbeže na území České republiky s cílem minimalizovat riziko zavlečení nákazy do chovů. „Žádáme všechny chovatele drůbeže, aby se s vydaným nařízením podrobně seznámili a dodržovali jej. Za porušení nařízení hrozí fyzické osobě pokuta 100 tisíc korun, právnické nebo podnikající fyzické osobě dokonce 2 miliony korun,“ sdělil tajemník Krizového štábu Zlínského kraje Robert Pekaj.

Všem chovatelům drůbeže s výjimkou běžců a holubů se zakazuje chovat drůbež pod širým nebem a nařizuje se umístit chované ptáky do budov v hospodářství. Nařízení zároveň omezuje pohyb osob v hospodářstvích s chovem drůbeže.

Všichni chovatelé drůbeže včetně chovatelů holubů a běžců budou muset podávat vodu a krmivo chovaným ptákům uvnitř hospodářské budovy ,případně pod přístřeškem, který zabrání jeho kontaminaci výkaly volně žijících ptáků. Stejně tak budou muset chránit skladované krmivo, stelivo a vodu před kontaminací trusem volně žijících ptáků.

Subtyp ptačí chřipky H5N1 je nebezpečný nejen pro vodní ptactvo, ale také pro domácí drůbež a je přenosný i na člověka. „Prosíme proto veřejnost, aby v oblasti Záhlinických rybníků omezila pohyb a nedotýkala se uhynulého ptactva,“ uvedl Robert Pekaj.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x