Stavba roku Zlínského kraje zná vítěze. Kdo získal cenu Grand Prix?

Cenu GRAND PRIX získala rekonstrukce a modernizace auly Academia centra UTB Zlín. Foto: Stavba roku Zlínského kraje
ZLÍNSKÝ KRAJ, HOLEŠOV - Do jubilejního ročníku vstoupila soutěž jejíž hlavním cílem je zviditelnit kvalitní projekty v oblasti stavebnictví ve Zlínském kraji a přiblížit nové stavby a jejich autory širší laické i odborné veřejnosti. Vyhlašovateli jsou krajská společnost Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě. Koná se pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše.

„Letošní jubilejní 20. ročník soutěže Stavba roku byl úspěšný. Dokladem je přihlášení vysokého počtu staveb, byly obsazeny všechny kategorie, udělena spousta ocenění stavbám, které si to plně zasloužily. Letos byla udělená cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Teprve po osmé v historii jsme udělili cenu Grand Prix architekta Pavla Nováka. Porota vyhodnocovala jak stavby velkého rozsahu, tak menší investice. Hodnotili jsme nejenom samotné stavby, jejich provedení, interiéry, technologie, ale také úpravy veřejných prostranství, které mají velký význam pro centra měst a obcí, pro veřejný život. Naši stavbaři se dokáží uplatnit nejen v našem regionu, po celé republice, ale i za hranicemi. V tomto ročníku jsme měli mimo jiné možnost vidět špičkově odvedené řemeslné práce. Bylo to především patrné na významných památkově chráněných objektech. Celkové provedení přihlášených staveb, od návrhů, projektů, přes práci s materiály, detaily, technologiemi, bylo víceméně u všech staveb na vynikající úrovni, říká Dagmar Nová, předsedkyně odborné poroty.

Každá stavba by si zasloužila ocenění, proto bylo rozhodování pro porotu v mnoha případech ne zrovna snadným úkolem. Letošní ročník proběhl v pohodové atmosféře a velmi bych si přála, aby tak bylo i v dalších ročnících. Aby i touto formou byla práce stavbařů, projektantů, pracovníků na stavbách a také investorů propagována a oceňována,“ dodala Dagmar Nová.

Členové odborné poroty, ve které jsou nejen zástupci vyhlašovatelů, ale i odborných poradců z řad architektů a vedení Zlínského kraje v průběhu let navštívili 809 staveb přihlášených do soutěže. Letos členové odborné komise hodnotili 47 staveb dokončených v roce 2021, což je o tři více než v minulém ročníku.

Přihlášené stavby byly rozděleny do sedmi kategorií – Stavby občanské vybavenosti 13 staveb, Domy pro bydlení 6 staveb, Rodinné domy 2 stavby, Průmyslové a zemědělské stavby 4 stavby, Realizace rozvojových projektů měst a obcí 6 staveb, Dopravní, inženýrské a ekologické stavby 3 stavby a v kategorii Stavby realizované mimo území ZK 13 staveb. V každé kategorii udělila porota hlavní cenu a čestná uznání.

Nejvyšším oceněním je Cena GRAND PRIX arch. Pavla Nováka. V celé historii soutěže byla udělena sedmkrát, tu osmou letos získala Rekonstrukce a modernizace auly Academia centra UTB Zlín.
Důvodem proč komplexně a radikálně přestavět prostor Auly v objektu U2 a přilehlých prostor bylo její více než 25leté intenzivní využívání. S tím je spojený již nevhodný stavebně technický stav vyznačující se značným opotřebením vnitřního vybavení, nestandardními instalacemi technického zařízení a na současnou dobu nevhodnými a zastaralými prvky audiovize, osvětlení, zastínění a akustik.

Architektonickou studii zpracovala prof. Ing. arch. Eva Jiřičná s pražským kolektivem. „Touto investicí UTB dokázala realizovat další mimořádnou stavbu jak návrhem, tak provedením. Vznikl tak ojedinělý a významný prostor nejen po vlastní potřeby, ale i pro řadu mimoškolských kulturních a vzdělávacích aktivit ve Zlíně,“ upřesnila důvod udělení nejvyššího ocenění Dagmar Nová.


Cena hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše: Rekonstrukce a oprava střechy zámku ZOO Lešná, Zlín


Zámek Lešná je unikátní nejen svým umístěním v areálu ZOO, ale i tím, že se jedná o jedno z nejmladších šlechtických sídel u nás. Jeho výstavba byla dokončena na konci 19.stol. V 60. letech minulého století byla provedená necitlivá oprava střechy, kdy ve velké míře zmizely zdobné ornamenty. Byly navráceny při rekonstrukci, která byla náročná i díky atypickým střešním tvarovkám anebo kvůli kriticky ohroženým druhům netopýra či vrápence, které sídlí právě v prostorách krovu zámku.

„Samotná střecha zámku je velmi členitá, vyžadovala maximální důraz na detail a kvalitu. Přístup ke všem místům jako jsou úžlabí či věžičky stál obrovské stavbařské nasazení a výsledek díky tomu stojí za to. Pečlivá, precizní práce nyní dělá radost nejen návštěvníkům, ale i lidem z oboru. Proto chci tuto práci ocenit a věnovat realizaci rekonstrukce střechy zámku Lešná Cenu hejtmana,“ říká hejtman Radim Holiš.


Zvláštní cena Ministerstva průmyslu a obchodu: Vývojové inovační centrum modularity ve Vizovicích

Ministerstvo průmyslu a obchodu se udělením této ceny připojilo k jubilejnímu 20. ročníku soutěže Stavba roku Zlínského kraje. V oceněné stavbě, kterou se stalo Vývojové inovační centrum modularity ve Vizovicích, spatřuje ministerstvo jeden z trendů dnešní moderní architektury a stavebnictví, tedy modulární stavbu, kterou pro svoje potřeby vybudovala společnost KOMA Modular. Při realizaci stavby byly využity typové moduly v kombinaci s atypickými komponenty, což posunulo modulární stavbu zase o kousek vpřed a napomohlo se oprostit se od pravoúhlých stereotypů. Modulární výstavba současně představuje úspěšné sepjetí mezi průmyslem a stavebnictvím, přičemž může napomoci i k řešení některých výzev s nimiž se česká společnost v posledním období musí vypořádávat.

Cena novinářů: Mateřská školka v areálu Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně


Krajská nemocnice postavila přednostně pro své zaměstnance mateřskou školku s kapacitou 56 dětí s výhodnou 13. hodinovou pracovní dobou. MŠ tvoří dvě části výškově, proporčně a materiálově odlišné. Fasádám dominuje cihelný pásek doplněný dřevěným obkladem. Vyšší část je pro celodenní pobyt dětí, v nižší jsou vstupní a doprovodné prostory. Již z dálky působí jednopodlažní objekt neotřele, zajímavě a hravě. K pobytu láká děti i venkovní část s terasami navazujícími na vnitřní prostory a zahrada se spoustou herních prvků. Konstrukce stavby je klasická, plochá střecha je porostlá zelení. Všechny stavební práce jsou provedeny na vysoké úrovni, estetický dojem je vynikající.

„Tento chvályhodný počin nemocnice ocení nejen děti, ale především zaměstnanci tohoto pro Zlínský kraj velmi důležitého zdravotnického zařízení, říká Jana Bubeníková, předsedkyně krajské organizace Syndikátu novinářů ČR.

Cena pro nejlepšího stavbyvedoucího


Cenu odborné poroty získal Radek Machalec za práci pří výstavbě nové haly Flatbet v Jablůnce. Jednalo se o velmi náročnou výstavbu jak po stránce technické, tak i o krátkou dobu provedení. „Jsme rádi, že součástí Stavby roku je opět soutěž studentů středních škol se zaměřením na stavebnictví. I jejich ocenění, tak jako učňů, kteří výborně reprezentovali kraj v odborných soutěžích řemeslných oborů, bylo součástí slavnostního vyhlášení výsledků letošního ročníku,“ doplňuje Zdeněk Hoza, tajemník soutěže.


Mimořádnou cenou za přínos pro rozvoj města Holešova byl oceněn Ing. arch. Ladislav Pastrnek


Ing. arch. Ladislav Pastrnek je nejvýznamnějším současným architektem Holešova a jedním z nejvýznamnějších architektů v celé jeho historii. Vynikl zvláště mimořádně citlivými a přitom originálními a objevnými rekonstrukcemi historických budov, v čemž patří mezi špičku českých architektů. K jeho nejznámějším realizacím patří rekonstrukce vily Tomáše Bati ve Zlíně, domu Dušana Jurkoviče v Luhačovicích, Zlínského mrakodrapu, budovy 21 nebo úpravy holešovského zámku.

Zdroj: Stavba roku Zlínského kraje

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x