Svatojakubská noc se blíží, hasiči varují před vznikem požárů

Ilustrační foto
ZLÍNSKÝ KRAJ – Tradiční a mezi lidmi velmi oblíbený zvyk pálení čarodějnic je po roce opět tady. O to víc se ale musíme mít na pozoru před vznikem požáru, ať už z důvodu nedbalého zacházení s ohněm či nepříznivých povětrnostních podmínek. Hasiči Zlínského kraje proto pro veřejnost připravili několik rad, jak oslavit Svatojakubskou noc bezpečně.

Noc z 30. dubna na 1. května je tradičně spojena s velmi starým a oblíbeným lidovým zvykem pálení čarodějnic, při němž se lidé setkávají u zapálených ohňů a slaví příchod jara. Ve spojení s tímto svátkem je také často používána i zábavní pyrotechnika. Otevřená ohniště v přírodním prostředí, zábavní pyrotechnika, dobře hořlavé materiály, to jsou také faktory, které zvyšují nebezpečí vzniku požárů. Riziko vzniku požáru a jeho rychlého rozšíření také roste, pokud noční oslavy provází teplé počasí, sucho nebo silný vítr.

Pro klidné a bezproblémové prožití oslav pamatujte na některá jednoduchá preventivní opatření:

– rozmyslete si umístění ohniště či místa pálení, které musí být bezpečně izolováno od hořlavých materiálů a ohraničeno pruhem širokým nejméně 1 metr zbaveným jakýchkoliv hořlavin

– zcela zakázáno je rozdělávání ohně ve vysoké suché trávě, na strništi apod.

– při umísťování ohniště věnujte pozornost aktuální povětrnostní situaci

– nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh

– při pálení ohňů by měla být vždy přítomna alespoň jedna osoba starší 18 let

– oheň neponechávejte ani na okamžik bez dozoru

– mějte připravený dostatek vody (popř. písek, hlínu), kdyby se oheň vymykal kontrole

– příjezdové cesty vedoucí k místu pálení musí být průjezdné pro techniku hasičů

– opustit místo pálení můžete až poté, co bude ohniště důkladně uhašeno

– při vznícení části oděvu v případě, že nemáte po ruce dostatek vody, se řiďte pravidlem „Zastav se, lehni si a kutálej se!“

Při používání zábavní pyrotechniky:

– používejte výhradně pyrotechniku uvedenou legálně do oběhu

– při používání zábavní pyrotechniky se vždy striktně držte přiloženého návodu k použití

– nevhazujte zábavní pyrotechniku do ohně

– zábavní pyrotechniku rozhodně nedávejte do rukou dětem

Hasiči důrazně doporučují nahlásit včas založení ohně Hasičskému záchrannému sboru kraje. U právnických osob a podnikajících fyzických osob je tento úkon dokonce povinností.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x