Tisíce obyvatel Otrokovic čeká letos výměna občanky

Ilustrační foto (Foto: Zlin.cz)
OTROKOVICE - V letošním roce čeká tisíce obyvatel Otrokovic výměna občanského průkazu. Vedení města radí lidem s výměnou dokladu neváhat, serveru Zlin.cz to sdělila mluvčí města Romana Stehlíková.

V letošním roce je to již deset let, kdy došlo k úřednímu přečíslování nejedinečných čísel popisných u tzv. baťovských domků. Kromě jiných povinností spojených s přečíslováním si občané dotčených domků museli vyřídit nové občanské průkazy, jejichž doba platnosti je deset let. Výměna občanského průkazu se letos dotkne více jak 4 000 občanů Otrokovic.

K přečíslování domů došlo na žádost Katastrálního úřadu Zlín a důvodem byla obnova katastrálního operátu v souladu se zákonem o katastru nemovitostí ČR. Katastrální úřad zjistil, že na katastrálním území Otrokovice existují u některých budov určených k bydlení, tzv. „čtvrtdomků“ a „půldomků“, duplicitní a vícečetná popisná čísla. Šlo o historicky vzniklou situaci. Z tohoto důvodu Katastrální úřad Zlín požádal město Otrokovice, aby provedlo přečíslování všech budov, jichž se uvedený problém týká. Tímto problémem se muselo město Otrokovice začít zabývat a vyřešit jej. Jinak by mapa k.ú. Otrokovice nemohla být převedena na digitální katastrální mapu. Z praktického hlediska by to znamenalo velmi problematické zjišťování informací z katastru nemovitostí v katastrálním území Otrokovice, a to nejen pro správní orgány, ale především pro samotné vlastníky dotčených budov.

Pro vlastníky těchto nemovitostí byla s přečíslováním spojena řada povinností. Šlo především o povinnost výměny některých osobních dokladů u osob, které mají na dané adrese nahlášen trvalý pobyt. Dále pak nutnost nahlášení změny čísla popisného v adrese u institucí (různé typy úřadů, banky, pojišťovny apod.), u nichž je v rámci adresy vedeno i popisné číslo.

„S těmito změnami se započalo v březnu roku 2010, a jelikož platnost občanského průkazu je deset let, je na místě připomenout, že řadu občanů v letošním roce čeká výměna tohoto dokladu. V této souvislosti proto žádáme občany, aby si platnost svých dokladů zkontrolovali a případně včas požádali o jejich výměnu,“ doplnila Stehlíková.

Pokud má občan platný občanský průkaz, stačí mu k vyřízení nového dokladu. Příslušnou žádost vyplní na přepážkách občanských průkazů v přízemí budovy 2 MěÚ Otrokovice. Focení zajišťuje již úřad a není třeba s sebou nosit dokladovou fotografii. Pokud došlo u občana ještě k jiné změně, než je konec platnosti dokladu, např. změna trvalého pobytu, stavu (vznik manželství, rozvod apod.), nebo by chtěl občan provést zápis některého z nepovinných údajů, jako je titul, manžel/ka, dítě, je vhodné vzít i doklad o této změně, respektive doklad osvědčující tyto nové skutečnosti. Požádat o vydání nového občanského průkazu lze již na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností na území České republiky. Výměna z důvodu ukončení platnosti dokladu je zdarma.

Přepážková pracoviště očekávají v této souvislosti v následujících měsících větší nápor klientů.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x