Uherské Hradiště bojuje s nedostatkem parkovacích míst. Vozidla nad 1,5 tuny už na sídlištích nezaparkují

Ilustrační foto
UHERSKÉ HRADIŠTĚ - V Uherském Hradišti bude postupně vyměněno celkem 57 dopravních značek. Ty nyní zakazují vjezd automobilů nad 2 tuny na vybrané komunikace v centru města a v lokalitách s převládající bytovou zástavbou. Nově se zákazová značka bude vztahovat na nákladní vozidla, obytné vozy a autobusy, a to již s tonáží nad 1,5 tuny. Cílem tohoto kroku je omezit parkování těchto vozidel na úkor parkování osobních automobilů obyvatel.

Parkování je v Uherském Hradišti, podobně jako v jiných městech, palčivý problém. Protože často není možné parkovací plochy rozšiřovat a využití veřejného prostoru má i jiné nároky než parkování, není pouhé navyšování kapacity parkovacích ploch udržitelným řešením. Město si proto musí pomoci i jinými prostředky.

Jedním z kroků, jak lépe a účelněji využít stávajících parkovacích míst, je podle radnice regulace vjezdu nákladních vozidel, dodávkových vozů a autobusů. Výjimkou jsou dle konkrétní lokality autobusy MHD, vozidla zásobování, případně dopravní obsluha.

„Slyšíme to ze všech stran, že běžná parkovací místa na sídlištích zabírá spousta dodávek a menších náklaďáků. Není žádoucí, aby parkovací místa, která jsou i svými parametry určena osobním vozidlům, zabírala rozměrnější, často firemní nákladní auta, která slouží přednostně k zajištění podnikatelské činnosti. Stejně tak díky větším rozměrům a omezené době užívání není vhodné, aby na sídlištích lidé odkládali obytné vozy, které pak dlouhodobě blokují parkovací místa,“ informoval starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.

Do jisté míry se uleví také občanům, kteří mají větší a těžší osobní auta. Podle starosty se totiž současné omezení tonáže na 2 tuny, které má primárně omezovat vjezd nákladních vozidel, dnes už dotýká i některých osobních aut a pro jejich majitele to znamená komplikace.

„Právě na tyto věci reagujeme úpravou současného dopravního značení, které omezuje tonáž vozidel. Zákazová značka se teď bude vztahovat na nákladní vozidla, obytné vozy a autobusy, a to již s tonáží nad 1,5 tuny,“ vysvětlil starosta Blaha.

Kompletní výměna 57 značek bude zahájena ve druhém květnovém týdnu a skončit by měla do konce června.

--> --> --> --> -->