Uherské Hradiště dá podnikatelům do konce roku čas na platbu za půlroční nájem

Ilustrační foto (Foto: MěÚ Uherské Hradiště)
UHERSKÉ HRADIŠTĚ – Podnikatelé, kteří jsou v Uherském Hradišti v nájmu v městských prostorách, s ohledem na pandemii koronaviru budou moct nájemné za období od letošního ledna do června zaplatit až do konce roku. Za prodlení nebudou sankce a zároveň nájemné nebude navyšované, řekl serveru Zlin.cz mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma.

Opatření schválila rada města. „Účelem je podpořit podnikatele, kteří mají s městem uzavřenu smlouvu o nájmu nebytových prostor a museli i v letošním roce z důvodu zavedení nouzového stavu na celém území České republiky v souvislosti s výskytem koronaviru pozastavit nebo omezit svou činnost v pronajatých prostorách,“ uvedl Pášma.

V souvislosti s pokračující pandemií koronaviru a zavedeného nouzového stavu spolu s restriktivními opatřeními přetrvávají podle něj i v letošním roce problémy nájemců městských prostor. „Mají omezený či úplný zákaz provozu například stravovacích zařízení, maloobchodního prodeje a služeb v provozovnách, jsou uzavřena zcela či částečně školská zařízení, kulturní a sportovní instituce,“ vyjmenoval Pášma.

Navzdory pomoci státu se mnoho subjektů ocitá v tíživé situaci, upozornil starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha. „Subjekty nejsou schopné hradit veškeré náklady na svou činnost. Nechceme nechat podnikatele na holičkách, naopak drobným a středním podnikatelům a jiným subjektům chceme pomoci překlenout toto kritické období tak, aby byli schopni po ukončení mimořádných opatření opět pokračovat ve své činnosti a nebyli nuceni své podnikatelské či nepodnikatelské činnosti rušit,“ řekl Blaha.

Město podobně jako vloni nabízí pomoc všem podnikajícím subjektům, které mají s městem uzavřenu smlouvu o nájmu prostor, aby podle starosty zmírnilo nepříznivé dopady v souvislosti s pandemií na jejich činnost. Opatření platí pro veškeré pronajaté prostory sloužící či nesloužící podnikání v majetku města Uherské Hradiště, a to i tehdy, jsou-li tyto prostory ve správě jiného subjektu, například příspěvkové organizace města. Celkem se to týká více než 260 subjektů, které mají s městem uzavřenu nájemní smlouvu na pronájem prostor sloužících či nesloužících podnikání.

Město tedy nebude za pozdní platby nájemného za měsíce leden až červen 2021 požadovat úrok z prodlení, a to za podmínky, že nájemné za tyto měsíce bude uhrazeno nejpozději do konce roku 2021. „To znamená, že umožníme de facto odklad platby nájemného za první pololetí tohoto roku bez jakýchkoliv sankcí a zároveň nebudeme na tyto neuhrazené platby zasílat upomínky,“ upřesnil starosta.

Rada města také schválila ponechání stávající výše nájemného u smluv o nájmu svých prostor bez navýšení odrážející změny oficiálních statistických údajů o vývoji inflace spotřebitelských cen, a to na období od letošního 1. července do 30. června příštího roku. Ve smlouvách o nájmu prostor sloužících či nesloužících podnikání má město Uherské Hradiště zakotvenu inflační doložku, na základě které je pronajímatel oprávněn každoročně upravovat výši nájemného v souladu se změnou oficiálních statistických údajů o vývoji inflace spotřebitelských cen. „Přijetím tohoto opatření nebude inflační doložka již druhým rokem uplatněna a výše nájemného tak zůstane na stávající úrovni,“ dodal starosta.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x