V Bohuslavicích u Zlína a Morkovicích se dočkají opravy vozovek

Vozovky silnic v Bohuslavicích u Zlína a Morkovicích, které jsou v havarijním stavu, se dočkají rekonstrukce. Foto: web Zlínského kraje
ZLÍNSKÝ KRAJ – Dva nové investiční záměry v oblasti dopravy schválila Rada Zlínského kraje. Jde o rekonstrukce za dohromady více než 40 milionů korun na silnicích II. a III. třídy, které má kraj ve svém vlastnictví. Zajišťovat je bude Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace kraje.

„Tyto opravy přispějí nejen k vyššímu komfortu pro řidiče v řešených úsecích, ale také ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu,“ uvedl náměstek hejtmana Zlínského kraje Radek Doležel, zodpovědný za oblast dopravy.

Schválené investiční záměry

Silnice II/490: Bohuslavice u Zlína

Upravena bude vozovka silnice II/490 v průjezdním úseku obce Bohuslavice, a to celkové délce 663 metrů. Šířka vozovky bude sjednocena mezi obrubami na 7 metrů včetně normového rozšíření ve směrových obloucích. Součástí stavby bude stavební úprava svršků dvou mostů včetně úpravy koryta. Obnoveno bude odvodnění vozovky pomocí uličních vpustí. Celkové náklady: 17,721 milionu korun. Předpokládaný termín realizace: duben 2022 – listopad 2022.

Silnice III/42825: Morkovice

Realizována bude rekonstrukce části silnice III/42825 (ulice Kolaříkova) v průjezdním úseku města Morkovice-Slížany, která je na několika místech v havarijním stavu. V délce cca 800 metrů zde bude provedena kompletní výměna konstrukčních vrstev vozovky včetně sanace pláně. Povrch vozovky bude asfaltový, její šířka bude sjednocena na 6,50 metru mezi obrubami včetně přídlažby (dvouřádku) ze žulových kostek s normovým rozšířením ve směrových obloucích. V dalším úseku v délce 50 metrů bude obnovena pouze obrusná vrstva vozovky. Celkové náklady: 23,249 milionu korun. Předpokládaný termín realizace: duben 2022 – listopad 2022.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x