V dubnu začne oprava nejznámější části uherskohradišťských hradeb s Matyášovou bránou

Radnice chce zlepšit stav nejznámější části městských hradeb s Matyášovou bránou. Foto: město UH
UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Matyášova brána je jedinou dochovanou bránou původního opevnění města. Dnes je víceméně rekonstrukcí původní středověké brány, původní brána tzv. "zadní" nebo „shořelá“ byla zbourána po požáru roku 1609. Právě v této nejznámější části městských hradeb začne v dubnu rekonstrukce.

Při posledním stavebním zásahu v roce 2010 nebyl z úsporných důvodů řešen vliv podzemní vlhkosti, což se projevilo jejím vzlínáním do kamenů i cihel hradby. Kameny použité na zdejších hradbách jsou z pískovce, jehož pevnost má své limity. Kombinace těchto faktorů způsobila destrukce na zdi i na vyzděném oblouku hradby.

Stavební práce, které vypuknou 10. dubna, zahrnují opravy podzemní i nadzemní část hradby, kde budou vyměněny dožité a nesoudržné kameny, případně cihelné dozdívky.

„Hradbu necháme očistit, dospárovat, jádro hradby bude zainjektováno a na závěr bude celý povrch naimpregnován,“ popsala místostarostka města Marcela Čechová.

Ošetřena bude ale také podzemní část hradební zdi pro zamezení přístupu srážkové vody nebo zemní vlhkosti. Okolí hradby dělníci odvodní drenážním potrubím se svedením do vsakovacích košů. Po dokončení prací nechá město upravit také okolí této části hradeb.

„Celá věc přijde na takřka 4,5 milionu korun včetně DPH, nicméně akce bude spolufinancována Ministerstvem kultury ČR, z programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, a to celou částkou, kterou jsme na letošní rok dostali, tedy 1,025 milionem korun,“ přiblížila Marcela Čechová.

Městské opevnění v Uherském Hradišti je významným dokladem historie města. Části opevnění v ulicích Otakarova a Dlouhá, výše uvedená hradební zeď v Jezuitské zahradě a původní opevnění města v Kollárově ulici jsou kulturní památkou. Poslední jmenované opevnění bylo v roce 2018 zásadním způsobem obnoveno a akce si následně vysloužila titul Stavba roku 2018. O 2 roky později město začalo s opravou části městského opevnění – hradební zdi v ulici Dlouhá, která byla dokončena druhou etapou v roce 2021.  

„Obnova části původních městských hradeb, které jsou kulturní památkou a také jedním ze symbolů našeho města, je dalším důkazem snahy o zachování kulturního dědictví pro příští generace. Památky přispívají k atraktivitě našeho města, ke konkurenceschopnosti i k rozvoji turistického ruchu, a proto si nepochybně zasluhují trvalou ochranu,“ komentoval akci starosta města Stanislav Blaha.

Zdroj: město UH

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x