V Integrované dopravě Zlínského kraje začnou příští rok platit změny

Ilustrační foto (Foto: Zlínský kraj)
ZLÍNSKÝ KRAJ - Zlínský kraj dokončuje další etapu rozvoje veřejné dopravy, tentokrát zaměřenou na autobusy, která přinese vysoký komfort cestujícím. Server Zlin.cz o tom informoval Jan Vandík z tiskového oddělení krajského úřadu.

Po spuštění jednotného tarifu na železnici v prosinci minulého roku se jedná o druhý ucelený balíček služeb. Některé body původního plánu se však nepodařilo zcela naplnit. Komplikace způsobila zejména pandemie koronaviru, přípravný tým tak musel rozvolnit nástup nové bezkontaktní čipové karty.

Hlavní změny

  • Autobusoví dopravci vyjedou v roce 2021 s více než 200 novými vozy (z celkových 350).
  • Za jízdenku bude možno zaplatit i prostřednictvím mobilního telefonu nebo bankovní karty, a to také přímo v autobusu či vlaku.
  • Vlakové i autobusové spoje budou jezdit častěji.
  • Díky lepší návazností spojů se rovněž zvýší možnosti přestupování.
  • Platit bude stále kilometrický tarif, který už cestující znají z letošního roku.
  • Začnou platit časové jízdenky na 7 a 30 dní. Dosavadní kartičky, vydávané dopravci na příměstskou dopravu, přestanou platit.
  • Při přestupu mezi autobusy nebudou cestující muset platit nástupní sazbu 9 Kč (při předložení jízdenky z předchozího spoje).
  • Během roku bude postupně probíhat výměna dopravních značek autobusových zastávek, které budou pro cestující přehlednější.

Jak to bude s čipovými kartami?

Pandemie COVID-19 významně zkomplikovala dodavatelsko-odběratelské vztahy, kvůli tomu tak postupně přestalo být možné dodržení harmonogramu zavedení nové krajské čipové karty. Od 1. 1. 2021 tak nebude možné nakupovat časové kupony na kartu a platit bude papírový jízdní doklad. Výjimkou budou cestující využívající karty vydávané dopravcem ARRIVA Morava (tzv. ODISky). S nimi budou moci na území Zlínského kraje cestovat u všech autobusových dopravců už od 1. 1. 2021. Všechny ostatní čipové karty, vydávané pro příměstskou dopravu, přestávají od 1. 1. 2021 ve Zlínském kraji platit. Pro vyrovnání zůstatků na čipových kartách je možno se informovat u dopravce, který kartu vydal. „Jsme si vědomi komplikací, které tato situace způsobí, moc nás to mrzí a všem cestujícím se za tyto komplikace omlouváme. Na vyřešení situace intenzivně pracujeme a o dalších krocích a termínech budeme informovat prostřednictvím sociálních sítí a webových stránek,“ uvedl náměstek hejtmana Zlínského kraje Radek Doležel, zodpovědný za oblast dopravy.

Cestování do sousedních krajů

Zlínský kraj objednává také vybrané spoje v rámci mezikrajského spojení v linkové a regionální železniční dopravě. Pro cesty do sousedních krajů platí tarif ID ZK u smluvních dopravců Zlínského kraje. V regionální železniční dopravě platí tarif ID ZK na trati 303 do Kojetína, 330 do Moravského Písku a 340 do Veselí nad Moravou. Při mezikrajských cestách do Olomouckého kraje a Moravskoslezského kraje je možno u dopravce České dráhy a.s. využít také tarif ČD TR 10. K 1. 1. 2021 také pokračuje již dnes zavedený systém uznávání dokladů IDS JMK, IDSOK a ODIS na mezikrajských linkách. V železniční dopravě platí tarif IDS JMK na trati 330 do Starého Města a 340/341 do Uherského Hradiště a do Starého Města. Tarif IDSOK platí na trati 330 do Hulína, tarif ODIS platí na trati 323 do Valašského Meziříčí.

Nové jízdní řády

V autobusové linkové dopravě ve Zlínském kraji budou stávající linky objednávané Zlínským krajem jezdit podle jízdního řádu 2019/2020 mimořádně až do 31. 12. 2020, a to z důvodu zahájení provozu nově vysoutěženými autobusovými dopravci. Jízdní řády platné do 31. 12. 2020 jsou k dispozici na stránkách společnosti KOVED. Nové jízdní řády zde budou zveřejněny v polovině prosince 2020. Současně budou zveřejněny také prostřednictvím Celostátního informačního systému o jízdních řádech a rovněž přes IDOS.

Nové jízdní řády 2020/2021 v železniční dopravě na celém území ČR, tedy včetně Zlínského kraje, vstoupí v platnost od neděle 13. prosince. Zveřejněny jsou na webových stránkách Správy železnic, v sekci Cestující/Jízdní řád.

Další informace najdou lidé na webových stránkách Integrované dopravy Zlínského kraje. Dotazy je možno posílat na info@koved.cz.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x