V Kroměřížské nemocnici bojuje proti infekcím i umělá inteligence

Foto: Kroměřížská nemocnice a.s.
KROMĚŘÍŽ – Proti infekcím bojují v Kroměřížské nemocnici už několik měsíců nejen zdravotníci, ale také umělá inteligence. Systém HAIDI, který je založen na systému umělé inteligence v kombinaci se strojovým čtením, dokáže rychle a přesně analyzovat obrovské množství dat a předcházet tak možným komplikacím.

Podstatou systému HAIDI je schopnost efektivně a včas identifikovat možná rizika, která se pojí s výskytem takzvaných nemocničních infekcí. Ty vznikají a šíří se pouze za určitých podmínek, tedy za předpokladu přítomnosti původce nákazy, vhodné cesty přenosu a jedince, který je na danou infekci citlivý.

Včasným záchytem a odhalením multirezistentních kmenů dokážeme efektivněji reagovat jak na cílenou léčbu, tak i na včasné izolování pacienta. Nedílnou součástí HAIDI je navíc také antibiogram, který je specificky přizpůsobený pro naši nemocnici a významně nám může pomoci v cílené léčbě pacienta,“ vysvětlila náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Michaela Chocholatá.

Technologie umožňuje předcházet možným komplikacím díky rychlé a přesné analýze, která by jinak vyžadovala hodiny manuální práce zdravotnického personálu.

Díky automatizaci tohoto procesu se mohou naši lékaři a sestry plně věnovat léčbě a péči o pacienty, což vede k efektivnějšímu využívání našich zdrojů a snižování nákladů spojených s léčbou infekcí,“ doplnila Chocholatá.

Systém HAIDI není jedinou technologií v Kroměřížské nemocnici, která pracuje s využitím umělé inteligence. Tou je vybaven také CT přístroj, který funguje na radiodiagnostickém oddělení od loňského podzimu.

Funkce umělé inteligence poskytuje další náhled na vyšetřovanou oblast a může pomoci odhalit drobnosti, které lidské oko nemusí vidět. Technologie je využívána například při hledání zhoubných ložisek, což významně přispěje k časné diagnostice vážných onemocnění,“ vysvětlila předsedkyně představenstva nemocnice Lenka Mergenthalová.

--> --> --> --> -->