V kroměřížském psím útulku Čápka platí nový provozní řád a ceník

Psí útulek Čápka má nový provozní řád a ceník. Foto: Psí útulek Čápka
KROMĚŘÍŽ - V městském útulku pro psy Čápka Kroměříž platí od 1. dubna letošního roku nový provozní řád a ceník poplatků. Úprava provozního řádu spočívá v aktualizaci práv a povinností ošetřovatelů psů i veterinárního lékaře při péči o svěřená zvířata pobývající v útulku. Ceník byl doplněný o některé konkrétní poplatky týkající se péče a odchytu zvířat.

Provozovatelem útulku jsou Kroměřížské technické služby (KTS). „Provozní řád psího útulku musí být v souladu s platnou legislativou, jeho provozovatel a pracovníci musí dodržovat veškerá ekologická, hygienická a veterinární opatření. Také poplatky a jejich výše musí odpovídat aktuální situaci a nákladům na provoz zařízení, proto došlo k jejich úpravě,“ řekl starosta Jaroslav Němec.

V aktuálním provozním řádu útulku jsou nově zmíněny povinnosti provozovatele, které vylučují narušování zdravého stavu ovzduší, vody a půdy a obtěžování okolí prachem, plyny, pachem, odpadními látkami či hlukem v souladu s veterinárními i bezpečnostními podmínkami. V útulku je nutné dodržovat veterinární zákon, zákon na ochranu zvířat proti týrání, vyhlášku o zdraví zvířat a jeho ochraně a další právní normy. Provozní řád rovněž upřesňuje podmínky, za nichž je možný příjem psů do útulku a jejich výdej.

Nový ceník přesně stanovuje výši poplatku účtovaného majiteli nalezeného psa při jeho výdeji, je to 350 korun za první den a 150 korun za každý další den v útulku a k této částce se připočítávají také další úkony, jako odčervení, použití přípravku proti parazitům, koupání, česání srsti a podobně. Také za otevření útulku mimo pracovní dobu se platí 300 korun.

Za odložení psa do útulku je třeba uhradit příspěvek na péči pět tisíc, nový majitel zaplatí za psa při „adopci“ 500 korun, ovšem pouze za psa mladšího než 10 let. A ceník stanovuje také platby za přechodné ubytování (psí hotel), a to první den 200 a každý další 180 korun. Dalším položkou v deníku jsou platby za odchyt zvířat pro města a obce.

Městský útulek Čápka Kroměříž má 22 kotců pro psy, osm kotců karanténních a jeden příjmový. Jeho součástí je přípravna krmiva, koupelna pro psy, ošetřovna, kancelář, sklad a zázemí pro ošetřovatele.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x