V Záhlinicích je vysazená nová alej habrů

Foto: MěÚ Hulín
HULÍN-ZÁHLINICE - V Záhlinicích, které jsou místní částí města Hulína, je vysazená nová stromová alej tvořená 16 habry obecnými. Nachází se na pozemku mezi komunikací I. třídy a plochou určenou k výstavbě rodinných domů, server Zlin.cz o tom za hulínskou radnici informoval Zdeněk Dvořák.

„Tímto počinem přispíváme ke zlepšení životního prostředí v Záhlinicích a jejich okolí. Habr obecný byl vybrán proto, že jde o dřevinu vhodnou do protihlukových stěn a nová alej tak vytvoří přirozené optické oddělení budoucích rodinných domů od silnice, sníží hlučnost a prašnost a zachytí hluk a škodliviny z dopravy. Přispěje tak ke kvalitnějšímu bydlení,“ upozornil na přínosy nové aleje starosta Hulína Roman Hoza.

Habry obecné byly vysazeny v listopadu loňského roku, náklady ve výši cca 200 tisíc korun pokryje z větší části dotace z Národního programu Životního prostředí, a to prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky, zbytek uhradí ze svého rozpočtu město. „Pro zlepšení životních podmínek stromů byly zároveň z Národního programu Životního prostředí pořízeny zavlažovací vaky, které budou u stromků instalovány vždy přes letní měsíce,“ doplnila Šárka Dostálová, referentka Odboru rozvoje města a životního prostředí hulínské radnice.

Vedle habrové aleje v Záhlinicích má Hulín připravené i další projekty přispívající ke zlepšení kvality životního prostředí. Letos zrealizuje výsadbu biokoridorů a biocenter v katastru města, náklady přesahující osm milionů korun pokryje v plné výši dotace z Ministerstva životního prostředí ČR. Stejně jako v předchozích letech se budou také ve velkém vysazovat letničky a další květiny.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x