Ve Vsetíně hlasovali o TOP problému a příležitosti

foto: město Vsetín
VSETÍN – Občané Vsetína měli až do konce srpna možnost hlasovat v anketě o TOP 11 problémů a příležitostí. Nejvíce hlasů získalo téma Zavedení MHD na Hrbovou a Sychrov. S výsledky ankety se 21. září seznámila rada města a bude se jimi zabývat v příštím období.

Vsetínská radnice v rámci projektů místní Agendy 21 a Zdravé město Vsetín každoročně organizuje veřejné fórum „S námi pro vás za jeden provaz“. To se letos uskutečnilo 15. června a přineslo seznam příležitostí a problémů, které byly následně podrobeny hlasování na internetové platformě Mobilní rozhlas na webu města Vsetín.

„Občané měli možnost svými hlasy stanovit pořadí témat, jimiž by se mělo vedení v příštím období přednostně zabývat,“ uvedl místostarosta Tomáš Pifka, který má projekt místní Agendy 21 a Zdravého města Vsetín ve své gesci.

Hlasování skončilo 30. srpna a výsledky byly předloženy radě města. A jaká témata v rámci hlasování rezonovala?

Prvenství získalo se 147 hlasy Zavedení MHD na Hrbovou a Sychrov. Druhou příčku obsadilo Navýšení finanční podpory sociálních služeb z města Vsetín, které si odneslo 129 hlasů. A na bronzové příčce se umístilo téma Více sportovišť pro florbal se 101 hlasem.

Čtvrtým nejúspěšnějším tématem byla Motivace a podpora chybějících specializovaných lékařů a zdravotních sester (nabídka bytů a ordinací) s 90 hlasy. Dále potom Oprava chodníků a komunikace na Dolním náměstí (43 hlasů), Lepší PR kulturních a sportovních akcí – jednotný portál (34 hlasů) a Sdílená kola a koloběžky. Na osmém místě se umístilo téma Vybudování venkovního amfiteátru (29) a dále Zlepšení povrchu pěšin v Panské zahradě (20 hlasů). Shodný počet bodů, tedy 18, nakonec měly náměty Zaměstnat pod městem Vsetín školního psychologa a právníka pro školské organizace a Rozšíření a trvalá obnova venkovního mobiliáře v areálech ZŠ a MŠ (ve školních družinách).

Rada města vzala výsledky hlasování občanů na vědomí a bude se možnostmi jejich realizace zabývat,“ uvedl starosta Jiří Růžička s tím, že například problematice zavedení hromadné dopravy do sídliště Sychrov se již vedení města delší čas věnuje.

„Máme připraven projekt vybudování točny poblíž parkoviště nad sychrovskou školou a také zpracovánu studii průjezdu autobusu sídlištěm včetně možnosti umístění zastávky na ulici Bratří Hlaviců nad restaurací Max. Po výstavbě zastávek i točny a úpravě autobusových spojů by bylo možné zajíždění MHD i do horní části sídliště. V souvislosti s požadavkem na zavedení hromadné dopravy na Hrbovou musíme prověřit možné způsoby, jak dopravu především seniorů do tohoto sídliště vyřešit. Nyní mohou lidé nejen v této lokalitě využít služeb Senior taxi,“ říká starosta.

Další rezonující téma – problematiku motivace a podpory chybějících lékařských profesí – by zase mohla pomoci vyřešit v září schválená Pravidla podpory společensky významným profesím. Ta počítají s možností, že by se určeným profesím mohly přednostně přidělit byty, pronajmout za výhodných podmínek prostory či poskytnout jim dotaci například na vybavení ordinace, a to až do výše půl milionu korun.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x