Ve Zlínském kraji začalo mapování pro projekt Digitální technická mapa ČR

Na území Zlínského kraje začalo mapování pro projekt Digitální technická mapa České republiky. Foto: web Zlínského kraje
ZLÍNSKÝ KRAJ - Na území Zlínského kraje se rozběhly práce na pořizování dat pro projekt Digitální technická mapa České republiky. Ta má sloužit ke sdílení podrobných informací o stavebních a technických objektech a zařízeních. Skládá se ze základní prostorové situace (podrobného polohopisu) a dopravní a technické infrastruktury (inženýrských sítí).

„V kraji probíhá pořizování leteckých měřických snímků a mobilního mapování. Na základě těchto podkladových dat budeme moci sjednotit a upřesnit údaje ze současné Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje. Opravíme a doplníme chybějící údaje. U vybraných obcí bude probíhat i mapování technické infrastruktury, tedy kanalizací, veřejného osvětlení a vodovodů,“ uvedl radní Jiří Jaroš, zodpovědný za oblast digitalizace, a dodal: „Vyhledávání starých nezdokumentovaných sítí je tak trochu detektivní práce, u které je potřebná součinnost pracovníků obce a někdy i dalších pamětníků z řad obyvatel obce.“

Výsledné podrobné mapové dílo bude veřejně dostupné. Většina údajů bude publikována prostřednictvím mapového klienta nebo prohlížecích služeb, případně budou data k dispozici ke stažení. Sloužit bude například stavebníkům jako podklad pro přípravné a projekční práce, pro správu majetku, stavební řízení, územní plánování, krizové řízení, Integrovaný záchranný systém aj. Digitální technická mapa je také jedním ze základních stavebních kamenů digitalizace stavebního řízení.

Spuštění krajských digitálních technických map bude 30. června 2023, poté začne běžný provoz a aktualizace. „Není reálné do tohoto data zmapovat veškeré zastavěné území a chybějící dopravní a technickou infrastrukturu, ale podstatná část kraje už bude hotová,“ doplnil Jiří Jaroš.

Digitální technická mapa bude povinná pro celou Českou republiku. Nad těmi krajskými bude informační systém digitální mapy veřejné správy (IS DMVS), který bude zajišťovat Český úřad zeměměřický a katastrální.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x