Vedení radnice i přes souhlasné stanovisko kraje spalovnu ve Vsetíně dál odmítá

Foto: RTV Vsetín
VSETÍN - Odbor životního prostředí a zemědělství Zlínského kraje vydal souhlasné stanovisko k dokumentaci EIA posuzující vliv výstavby spalovny na životní prostředí. Vedení Vsetína však i nadále výstavbu spalovny komunálního odpadu ve městě odmítá.

Zařízení ZEVO na energetické využití odpadu, jinak řečeno spalovna, jejíž umístění a stavbu ve výtopně u Kauflandu odmítli v listopadu 2019 zastupitelé Vsetína, získala od Zlínského kraje souhlasné stanovisko k dokumentaci EIA posuzující vliv spalovny na životní prostředí. Dokumentaci krajskému úřadu předkládala společnost Zásobování teplem Vsetín a. s., která zde v minulosti výstavbu spalovny plánovala.

„Mám oficiální informaci od investora, že nechce dokončit projekt spalovny, chce pouze dokončit dokumentaci EIA. Město Vsetín na svém rozhodnutí také nic nemění, nadále odmítáme umístění zařízení ve výtopně v Luhu,“ uvedl starosta města Vsetína Jiří Růžička.

K celé záležitosti se vyjádřilo také vedení společnosti Zásobování teplem Vsetín a. s. „Ze souhlasného stanoviska s dokumentací EIA ve Vsetíně vyplývá, že dopad na životní prostředí by byl zanedbatelný. Nicméně i po vydání tohoto stanoviska další kroky k přípravě výstavby nechystáme,“ řekl předseda představenstva Michal Chmela.

Společnost už do projektu investovala několik milionů korun. Svůj zájem na dokončení EIA vysvětlovala tzv. referenčním projektem, který by se mohl realizovat v jiném městě. „Je to důležitá informace pro města o velikosti Vsetína a podobných. V současné době například běží diskuze v Uherském Hradišti ohledně změny stávajícího paliva, kterým je uhlí, na jiný prvek,“ doplnil Michal Chmela.

Po odmítnutí projektu spalovny odpadů si vsetínská radnice nechala zpracovat k této palčivé problematice studii. „Ta podrobněji nastínila, kudy se v likvidaci odpadu vydat. Budeme se snažit najít cestu, která bude pro město nejvýhodnější,“ dodal starosta Růžička.

Zdroj: RTV Vsetín

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x