Vodohospodáři předpovídají další suché období

Ilustrační foto (Foto: Zlin.cz)
ZLÍNSKÝ KRAJ - Málo zásob vody ve sněhu věští další suché období. Vodohospodářům dělají starosti především velmi nízké zásoby vody ve sněhové pokrývce, která v některých krajích nedosahuje ani čtvrtiny průměrných hodnot, serveru Zlin.cz to uvedl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Na vývoj hydrologické situace reaguje již od konce loňského roku Povodí Moravy vhodnými manipulacemi na vodních nádržích.

Na většině vodních toků jsou hladiny na podprůměrných hodnotách. Týdenní průtoky se v uplynulých dnech pohybovaly v rozmezí 25 až 55 % průměrných lednových hodnot. Poklesy hladin na tocích v uplynulém týdnu dosahovaly až 15 cm.

V Dyji na přítoku do vodní nádrže Vranov protéká jen 20 % dlouhodobého měsíčního průměru, Bečva je v Dluhonicích na 37 %, Dřevnice ve Zlíně na 21 %, Olšava v Uherském Brodě na 14 % normálu. Některé vodní toky jsou na hranici sucha – Velička 8 % dlouhodobého měsíčního průtoku, Jevišovka 6 % dlouhodobého měsíčního průtoku. „Letošní zásoby vody ve sněhu jsou dokonce nižší než v roce 2018, který byl extrémně suchý. Zásoby vody ve sněhu jsou zcela klíčové pro plnění vodních nádrží v jarních měsících i pro doplňování hladiny podzemních vod. V letošním roce ale zatím nemáme z čeho nádrže plnit,“ řekl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Stávající situace tak zatím nasvědčuje tomu, že se sucho může prohlubovat. Vše bude záviset na vývoji počasí v následujících týdnech.

Nedostatek vody ve sněhové pokrývce se promítá nejen do stavu vodních toků, ale i na zásobách vody ve vodních nádržích. Z nich vodohospodáři vypouštějí nezbytné minimum tak, aby docházelo alespoň k dostatečnému naředění vypouštěných odpadních vod z čistíren a zajištění základní ekologické funkce toků pod vodními nádržemi. Veškerá preventivní opatření vodohospodářům v případě naplnění pesimistických scénářů vývoje sucha výrazně napomůžou při zajištění vodních zdrojů, zejména pro zásobování obyvatel.

„V současnosti realizujeme či připravujeme řadu projektů za stovky milionů korun, jejichž cílem je posílení vodních zdrojů v suchem nejvíce postižených krajích. Mezi nejvýznamnější patří výstavba vodní nádrže Vlachovice ve Zlínském kraji, rekonstrukce přivaděčů do vodárenské nádrže Hubenov na Vysočině, rekonstrukce vodárenské nádrže Koryčany či zvýšení hladiny vodní nádrže Nové Mlýny na kolaudovanou úroveň 170,35 m n. m.,“ vyjmenoval Gargulák. Společně s tím provádí Povodí Moravy optimalizace manipulačních řádů velkých vodních nádrží tak, aby mohly poskytovat dostatek vody i v obdobích dlouhotrvajícího sucha. Současně s opatřeními na vodních nádržích realizuje Povodí Moravy také rozsáhlá přírodě blízká opatření na vodních tocích, která významně přispívají zadržení vody v krajině.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x