Vsetín bude hospodařit se schodkovým rozpočtem

Ilustrační foto (Foto: Zlin.cz)
VSETÍN - Rozpočet města Vsetín na rok 2021 bude schodkový a počítá s investičními akcemi v hodnotě bezmála 184 milionů korun. Serveru Zlin.cz to řekla mluvčí města Jana Raszková.

Rozpočet počítá s celkovými příjmy ve výši 563 021 400 korun a výdaji ve výši 721 242 800 korun. Schodek ve výši 158 221 400 korun je vyrovnán smluvně zajištěnými krátkodobými půjčenými prostředky a finančními prostředky vedenými na bankovních účtech.

„Rozpočet počítá s výrazným snížením příjmů do městské kasy, zejména kvůli nižšímu výběru daní v souvislosti s daňovými změnami, především zrušením superhrubé mzdy a paušální daně OSVČ, a zároveň s očekávaným nepříznivým vývojem ekonomiky kvůli pandemii koronaviru. Oproti roku 2020 počítáme s poklesem příjmů o více než 67 milionů korun, což je o téměř o 11 % méně než vloni a tuto skutečnost reflektujeme i v rozpočtu. Naší prioritou při sestavování rozpočtu bylo ušetřit finance v běžných výdajích radnice i v organizacích, které zřizuje město, ty byly sníženy o necelých 14 milionů korun,“ vysvětlil starosta Jiří Růžička s tím, že kvůli výpadku příjmů byly odsunuty některé investiční akce, například stavba točny v sídlišti Sychrov.

„Mezi investice, zařazené do rozpočtu na příští rok, patří například oprava mostu u průmyslové školy, výstavba točny pro autobusy v Jasenicích, stavba nových veřejných toalet v Panské zahradě nebo třeba vybudování nové hasičské zbrojnice v Rokytnici. Vyčlenili jsme také prostředky na projektovou dokumentaci regenerace sídliště Rybníky,“ vyjmenoval některé z položek starosta Jiří Růžička s tím, že rozpočet rovněž reflektuje blížící se rekonstrukci vlakového nádraží, na níž se bude město podílet rekonstrukcí přednádražního a zanádražního prostoru. „Na nezbytné výkupy pozemků v prostorách kolem nádraží je vyčleněno více než 13 milionů korun a 13 milionů je vyčleněno na přípravu projektové dokumentace rekonstrukce přednádražního a zanádražního prostoru,“ dodal starosta.

Na investiční akce do školství je v rozpočtu vyčleněno více než 30 milionů korun, například na ZŠ Ohrada proběhne rekonstrukce školního hřiště za 3,5 milionu korun, na ZŠ Trávníky se chystá 3. etapa rekonstrukce elektroinstalace a výměna osvětlení v celkové hodnotě 4,5 milionu korun. Rekonstrukce sociálního zařízení v hodnotě 2,5 milionu korun se dočká ZŠ Rokytnice.

Kapitola Tělovýchovná a zájmová činnost vyčleňuje 11 milionů korun na zahájení rekonstrukce sportovního areálu na Ohradě, na 2,5 milionu vyjde pumptrack u průmyslovky. Připravovaná druhá etapa oprav technologie městských lázní, kde vznikne nová parní kabina, by měla je vyčleněno městskou kasu na 3 miliony korun.

Radnice hodlá v novém roce pokračovat v postupné rekonstrukci bytů se zvláštním určením, které obývají převážně senioři, v rozpočtu se počítá s částkou 13,3 miliony.

V rozpočtu jsou zahrnuty i finance na tradiční dotační tituly pro podporu sociální, sportovní a kulturní oblasti ve městě. Dotační tituly nebyly nijak kráceny, na dotační titul sociální oblasti putuje 10,2 milionu, do sportu 12,4 milionu, do kultury 2,8 milionu korun.

Celý milion korun putuje na participativní rozpočet, ve kterém si budou moci občané již podruhé sami určit, jakou investici nebo projekt město zrealizuje.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x