Vsetín podpoří dobrovolné hasiče vyšší částkou

foto: město Vsetín
VSETÍN – Vsetínská radnice hodlá podpořit činnost pěti jednotek sboru dobrovolných hasičů, jejichž je zřizovatelem. Vyčleněná částka dosahuje 1,354 milionu korun.

Vsetínská radnice je zřizovatele pěti sborů dobrovolných hasičů v blízkém okolí. A aby činnost jednotek klapala, vyčlenila radnice na jejich podporu 1,354 milionu korun. Jde o sumu, která je zhruba o padesát procent vyšší než v předchozích letech.

„Jsme si velice dobře vědomi nezastupitelné role dobrovolných hasičů při ochraně životů a majetku nás všech, jakož i jejich zapojení při organizaci společenského dění ve městě. Za svou práci zasluhují nejen poděkování, ale především by měli disponovat co nejlepšími podmínkami pro další činnost. A právě z toho důvodu jsme dobrovolným hasičům pro letošní rok navýšili podporu,“ konstatoval starosta Vsetína Jiří Růžička.

Město oproti minulosti tak navýší objem finančních prostředků na obnovu třívrstvých zásahových oděvů a na opravy a údržbu zásahových vozů.

„Pro JSDH Jasenka a Semetín navíc plánujeme koupi osmi dýchacích přístrojů v hodnotě 270 tisíc korun, pro JSDH Jasenka dále pořízení plovoucího čerpadla v hodnotě 45 tisíc korun a dokončení vestavby zásahového vozidla za 78 tisíc korun. JSDH Dušná získá za 60 tisíc korun automatizovaný externí defibrilátor,“ vyjmenoval starosta s tím, že po loňském vybudování hasičské zbrojnice pro JSDH Rokytnice, které si vyžádalo 13,5 milionu korun, město plánuje stavební aktivitu i na letošek a následující roky. Proto jedním dechem dodává: „V rámci revitalizace volnočasového areálu na Horní Jasence by mělo vyrůst zázemí pro zásahový vůz JSDH Jasenka. Současně pak hledáme vhodný prostor i na výstavbu garáže pro JSDH Semetín.“

Starosta nezapomíná ani na JSDH Vsetín-město. Ta je v systému požární ochrany jako jediná na Vsetíně zařazena do kategorie III – ostatní jednotky spadají do kategorie V, tedy s nižší prioritou. „V rámci nezbytné obnovy techniky zvažujeme pořídit pro JSDH Vsetín-město cisternovou automobilovou stříkačku, která by nahradila tu stávající, jíž by následně mohla využít některá z ostatních jednotek zřizovaných městem. Protože se jedná o investici v hodnotě okolo osmi milionů korun, hledáme v této souvislosti možnosti spolufinancování z dotačních titulů,“ uzavřel starosta.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x