Vsetín se snaží zbavit autovraků

Ilustrační foto
VSETÍN – Automobilů přibývá a volné parkovací místo aby člověk často pohledal. Proto se vsetínská radnice snaží z ulic města vytěsnit dlouhodobě odstavené vozy a vraky, které drahocenná parkovací místa blokují.

Pracovníci vsetínské radnice a strážníci městské policie se v poslední době výrazněji zaměřili na kontrolu vozidel, která dlouhodobě postrádají platnou STK a blokují místa na parkovištích, odstavných plochách a místních komunikacích.„Ačkoliv se v rámci možností snažíme navyšovat kapacity parkovacích ploch ve městě, zejména v centru a na sídlištích jich i v souvislosti s rostoucím počtem vozidel zůstává nadále nedostatek. Proto strážníci městské policie při hlídkové činnosti mimo jiné vyhledávají vozy, které nejsou způsobilé provozu a parkovací místa blokují ostatním motoristům,“ uvedl starosta Jiří Růžička.

Provozovatele tzv. dlouhodobě odstavených vozidel, tedy vozů, které mají déle než půl roku propadlou STK a parkují na veřejných plochách, strážníci upozorňují na porušení zákonů o pozemních komunikacích a o pojištění z provozu vozidla, za což hrozí pokuta až 300 tisíc korun. Radnice jim současně zasílá výzvu k vyřešení situace. „Pokud provozovatel na výzvu nereaguje, postupujeme podle zákona. Tedy po marném uplynutí dvou měsíců ode dne doručení výzvy je město Vsetín oprávněno vozidlo odstavit na jiném vhodném místě a náklady na odstavení poté po provozovateli vozu vymáhat,“ doplnila Jana Halašová, která má na starost majetkovou správu komunikací.

Pokud si poté provozovatel vozidlo ve lhůtě 3 měsíců od doručení oznámení o odstavení nevyzvedne, může být prodáno ve veřejné dražbě. V letošním roce radnice zaslala celkem sedm výzev k odstranění dlouhodobě odstavených vozidel z místních komunikací či přilehlých parkovišť. Z těchto sedmi případů situaci do dnešního dne vyřešil jediný provozovatel.

V případě autovraků, tedy vozů, které postrádají registrační značku, či jsou na první pohled výrazně poškozené, musí radnice postupovat odlišným způsobem – musí nechat zpracovat znalecký posudek a na jeho základě pak vede řízení o odstranění vraku, jehož výsledkem je vydání rozhodnutí, které nařizuje provozovateli odstranit vůz z pozemní komunikace. „Pokud k tomu nedojde, je vrak ekologicky zlikvidován oprávněnou společností a následně na základě našeho návrhu proveden výmaz z registru vozidel. Náklady jsou pak vymáhány po provozovateli,“ dodala Halašová s tím, že v letošním roce respektovali rozhodnutí silničního správního úřadu dva provozovatelé a vraky z parkovišť odstranili.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x