Vsetínem hýbají vášně kolem situace mládežnického fotbalu

Fotbalové hřiště Pod Pecníkem, foto: FC Vsetín
VSETÍN – Městem Vsetín rezonuje situace týkající se mládežnického fotbalu FC Vsetín a jeho financování. Město zamítlo individuální dotaci ve výši 400 tisíc. Plavecký klub Vsetín potom dostane pouze část požadované dotace.

Dvě sportovní organizace, dvě žádosti o dotace a dvě rozdílná rozhodnutí sportovní komise. Tak lze jednoduše shrnout situaci, která rezonuje Vsetínem.

Rada města si ve věci žádostí o dotace vyžádala stanovisko sportovní komise. Ta se sešla v pondělí 19. září, aby se oběma žádostmi zabývala.

V prvním případě žádal fotbalový klub FC Vsetín o mimořádnou dotaci ve výši 400 tisíc korun. Tuto žádost ovšem komise nedoporučila. Při svém rozhodnutí odkázala na letošní dotaci na mládež ve výši 2,4 milionu korun, kterou FC Vsetín získal. Jde tak o druhou nejvyšší částku poskytnutou klubům v tomto dotačním titulu.

Částka dotace, kterou klub získal, vzrostla meziročně o 226 tisíc korun. Pokrývá tak i nárůst nákladů na pronájem hřiště na Tyršově ulici, včetně energií, které provozuje Vsetínská sportovní. Dostatek financí je také na provoz šaten Pod Pecníkem, které jsou ve správě města Vsetín. Všechny tyto náklady činí i po započtení zvýšeného počtu tréninkových hodin FC Vsetín 1,5 milionu korun. Klubu tak i po zaplacení nájmů zbývá na činnost mládeže minimálně 900 tisíc korun.

V rámci dotačních pravidel jsou klubům hrazeny také náklady na pronájmy, rozhodčí a cestovné na soutěže.

V druhém případě žádal Plavecký klub Vsetín o mimořádnou dotaci ve výši 300 tisíc korun. Tuto dotaci sportovní komise doporučila, ovšem ne v plné výši. K plavcům poputuje 162 tisíc korun. Důvodem je jasné prokázání zvýšených nákladů na bazén. Dále se přihlédlo také k ochotě klubu snížit počet tréninkových hodin ve prospěch plavání veřejnosti. Schválená částka tak zabezpečí fungování oddílu do konce kalendářního roku.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x