Vsetínská radnice omezí kvůli úsporám nevytížené spoje MHD

Foto: Město Vsetín
VSETÍN – Současná energetická krize nutí každého z nás hledat možnosti úspor a šetřit se snaží i města. Výjimkou není ani vsetínská radnice, která od 15. ledna přistoupí k omezení nevytížených spojů městské hromadné dopravy.

Důsledky energetické krize citelně dopadají také na provoz městské hromadné dopravy ve Vsetíně. Náklady s ní spojené v posledních měsících významně vzrostly a obdobný scénář lze očekávat i v nadcházejícím období.

V případě městské hromadné dopravy se náklady na provoz v posledních měsících zvýšily v řádu milionů a my na to musíme reagovat. Zdražit jízdné tak, aby se nárůst nákladů podařilo pokrýt, je nemožné. To by lidé nezaplatili. Rozhodli jsme se proto zrušit spoje, které jezdí téměř prázdné,“ prohlásil starosta Jiří Čunek.

Pro rok 2022 objednalo město Vsetín u dopravce Z-Group bus MHD v rozsahu 682 tisíc najetých kilometrů. Při kalkulaci se počítalo s celkovými provozními náklady téměř 37 milionů korun a výběrem jízdného přesahujícím 8 milionů korun. Očekávanou ztrátu ve výši necelých 29 milionů mělo krýt město ze svého rozpočtu.

Na podzim roku 2022 ale dopravce oznámil, že v důsledku inflace a zvýšení cen stlačeného zemního plynu, který je používán pro pohon autobusů obsluhujících vsetínskou MHD, dojde k nárůstu nákladů v řádu milionů korun,“ doplnil vedoucí odboru správy majetku, investic a strategického rozvoje radnice Dalibor Sedláček s tím, že konečná výše nákladů na provoz MHD v roce 2022 bude známa až v březnu 2023.

Protože však ani výhled pro rok 2023 není příznivý, rozhodlo město v rámci úsporných opatření o redukci objednávky najetých kilometrů na 540 tisíc za rok. Takto upravené jízdní řády vejdou v platnost 15. ledna.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x