Základní a střední školy v kraji budou mít víc žáků než v minulém školním roce

Ilustrační foto (Foto: Zlínský kraj)
ZLÍNSKÝ KRAJ – V nadcházejícím školním roce ve Zlínském kraji nastoupí do mateřských škol přibližně stejný počet dětí jako vloni, o něco více žáků nastoupí do základních škol a mírně vyšší počet žáků přivítají také střední školy. Vyplývá to z informací, které serveru Zlin.cz poskytl Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje prostřednictvím mluvčí kraje Adély Kousalové.

„Děkuji všem ředitelkám a ředitelům škol a školských zařízení a všem zaměstnancům regionálního školství za to, jak se vypořádali s důsledky pandemie koronaviru.  V tomto školním roce bude potřeba zajistit provoz škol a školských zařízení podle aktuální epidemiologické situace. Věřím, že tak jako Zlínský kraj, tak i ostatní zřizovatelé jsou připraveni školám pomoci po stránce materiálního vybavení digitální technikou i podporou všech aktivit vedoucích ke kvalitnímu vzdělávání. Jsem rád, že se ministerstvo školství rozhodlo poskytnout finanční prostředky základním školám na nákup počítačů. Zlínský kraj vyčlenil pro jim zřizované školy již na počátku roku 2020 částku 20 milionů korun právě na tyto účely. Jsem přesvědčen, že školy a školská zařízení v celém kraji svou úlohu a pověst kvalitních institucí naplní a všem jejich pracovníkům, žákům i rodičům přeji úspěšné vykročení do nového školního roku,“ řekl Petr Gazdík, radní Zlínského kraje pro školství.  

Celkový počet dětí v mateřských školách by se neměl výrazně měnit a měl by být přibližně stejný jako v minulém školním roce, kdy bylo v mateřských školách všech zřizovatelů celkem kolem 20 tisíc dětí (19 971). V počtu přijímaných dětí se nepatrně odrazí snižování počtu dětí ve třídě mateřské školy podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, s účinností od 1. 9. 2020, v případech přijetí dětí mladších tří let a dětí s podpůrnými opatřeními. Kapacita mateřských škol v kraji je v současné době nevyrovnaná. Jsou oblasti, kde o předškolní vzdělávání žádá více dětí, než mohou mateřské školy přijmout (Valašské Klobouky, Slavičín, Brumov-Bylnice) a oblasti, kde mají mateřské školy ještě volná místa.

„Na základě vyhodnocení stavu zápisů k povinné školní docházce podle stavu k 31. 5. 2020 lze předpokládat, že ve školním roce 2020/2021 by mohlo do 1. ročníků základních škol nastoupit kolem 5 600 žáků, což by bylo zhruba o 100 více než v předchozím roce. Zároveň předpokládáme, že celkový počet žáků v základních školách vzroste oproti minulému školnímu roku přibližně o 500, na cca 51 000 žáků (loni bylo 50 505),“ uvedla Kousalová.

Předběžně kraj odhaduje, že do prvních ročníků denního studia středních škol všech zřizovatelů nastoupí letos v kraji mírně vyšší počet žáků než v loňském roce, tedy kolem 6500 žáků. Celkový počet žáků v denním studiu středních škol by pak měl činit asi 24 tisíc. Předpokládá se, že do denního studia maturitních oborů nastoupí 75 procent budoucích prváků (bez nástavbového studia a konzervatoře), do nematuritních oborů 25 procent. Oborová nabídka ve středním školství je ve Zlínském kraji dlouhodobě ustálená. Od 1. 9. 2020 je tato nabídka rozšířena o obor Design interiéru (Střední škola nábytkářská a obchodní v Bystřici pod Hostýnem).

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x