Žákovské fórum vybralo své priority na rozvoj Kroměříže

foto: město Kroměříž
KROMĚŘÍŽ – Nový plavecký bazén, místní nemocnice, ale také fast food. To vše se objevilo mezi prioritami, které školáci z druhého stupně základních škol vybrali na již šestém Žákovském fóru.

Pět desítek školáků z druhého stupně kroměřížských základních škol se sešlo v Klubu Starý pivovar na šestém Žákovském fóru. Společně určili priority, které by měly napomoci k rozvoji Kroměříže.

„Podněty od dětí na téma, co by se ve městě mělo zlepšit, nás velmi zajímají. A mám velkou radost z toho, že se i nejmladší generace o dění v Kroměříži aktivně zajímá,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný, který se spolu s místostarostou Karlem Holíkem Žákovského fóra účastnil.

Mezi tématy rezonovala výstavba nového plaveckého bazénu, zlepšení chodu a vybavení nemocnice, nebo zavedení fast foodu. Dále žáci navrhli vybavení koupaliště Bajda herními prvky, opravu krytého bazénu a instalaci světelných přechodů pro chodce u všech škol. Objevily se také návrhy na zastřešení zastávek, zprovoznění a přidání informačních tabulí a na chodník mezi Hanáckým náměstím a supermarketem Lidl.

„O těchto prioritách budou následně hlasovat ve školách další žáci druhého stupně,“ uvedla ke zmíněným návrhům Michaela Jiříková, koordinátorka projektu Zdravé město a místní Agenda 21, který anketu pořádá.

Žáci o jednotlivých tématech diskutovali v celkem pěti skupinách. Ke každé si následně přisedl zástupce příslušného odboru radnice.  Diskusními okruhy byly Vzdělávání, kultura, volný čas a sport, Rozvoj města, Doprava a mobilita, Sociální prostředí a zdraví a Životní prostředí.

V úvodu fóra místostarosta Holík připomněl priority, které vzešly z loňského ročníku. Dále uvedl, co radnice ve zmíněných oblastech podnikla za uplynulý rok.

Školáci loni jako nejpotřebnější označili hlídání problémové lokality Zachar, na druhém místě se umístilo využití nepoužívaných ploch a třetí nejúspěšnější prioritou byla instalace pítek. Na dalších místech se umístily návrhy na vybudování více parkovišť, častější vyvážení košů, opravy laviček, více programů pro dospívající a estetičtější odpadkové koše.

„Ve většině oblastí se podařilo posunout dopředu, na jiných pracujeme. Co se například nevyužitých ploch týče, na Šlajze máme nově oblast pro trávení volného času, za bazénem je pumptrack a na Hanáckém náměstí mobilní kluziště. Chystáme nová parkoviště, na Zacharu jsme zabezpečili problematickou kotelnu a odstranili zídku ve Francouzské ulici, kde se scházeli nepřizpůsobiví lidé. Co se odpadů týče, na některých místech máme nové podzemní a polopodzemní kontejnery, které vypadají mnohem lépe než dřívější plastová kontejnerová hnízda,“ uvedl Holík.

--> --> --> --> -->