Zámecká kaple vydala další tajemství

Valounová dlažba (foto Jan Anlauf, MaG)
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - Na začátku listopadu se v kapli Smrtelných úzkostí Ježíše Krista, která je součástí valašskomeziříčského zámku Žerotínů, uskutečnil tzv. předstihový archeologický průzkum. Odhalil mimo jiné dlažbu ze 17. století či pozůstatky staršího objektu, který zde stál před kaplí, serveru Zlin.cz to řekl mluvčí města Jakub Mikuš.

Zámeckou kapli, která je součástí jižního křídla zámku Žerotínů stojícího nedaleko náměstí ve Valašském Meziříčí, dal postavit František Ludvík ze Žerotína († 1731) a dokončil ji jeho syn Michal Josef. O výmalbu kaple se postaral významný olomoucký malíř Josef Ignác Sadler (1725–1767). „Jeho fresky, které se podařilo v kapli objevit, patří k významným historickým památkám. I proto jsme je nechali odborně zrestaurovat a tam, kde to bylo možné, navrátili do původní podoby. Práce na jejich obnově dokončili restaurátoři letos na jaře. Zároveň jsme však zjistili, že k uchování fresek pro další generace je třeba celou kapli odvodnit,“ popsala současný stav místostarostka Yvona Wojaczková.

Samotnému odvodnění podlahy kaple a zamezení vnikání vlhkosti do objektu a jeho stěn bude předcházet odborný archeologický průzkum. Jeho první část provedli na začátku listopadu zaměstnanci Muzea regionu Valašsko a Kulturního zařízení města Valašského Meziříčí, které zámek spravuje. „Důvodem takzvaného předstihového výzkumu bylo zjistit, jakou situaci bude muset město jako investor řešit, respektive jak velký zásah ze strany archeologů bude potřeba,“ uvedl Jan Anlauf, archeolog a vedoucí Muzejního a galerijního centra v zámku Žerotínů s tím, že: „Během výzkumu jsme nalezli valounovou dlažbu přibližně ze 17. století, kterou porušovaly dvě mladší zdi, zřejmě pozůstatky nějakého staršího, snad hospodářského objektu. Zkoumaný prostor se zároveň nachází v těsné blízkosti hradby, která původně oddělovala zámecké nádvoří od okolního města.“ Současně zde archeologové nalezli také několik střepů novověké glazované keramiky ze 17. až 18. století. „Doufáme, že rozšíření zkoumané plochy před zahájením stavebních prací přinese další informace, které nám umožní lépe pochopit objevenou situaci,“ doplnil Jan Anlauf.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail