Zlín optimalizuje systém plánování investic

Ilustrační foto (Foto: MěÚ Zlin)
ZLÍN – Zajistit financování rozvojových záměrů města pomáhá strategické plánování investic, jehož součástí je takzvaný Zásobník projektů, ve kterém jsou naplánovány projekty na několik let dopředu. Server Zlin.cz o tom informoval mluvčí zlínského magistrátu Tomáš Melzer.

K lepšímu a přehlednějšímu výhledu strategického plánování investic pomáhá Zásobník projektů, ve kterém jednotlivé odbory magistrátu plánují větší či menší investice na několik let dopředu. Střednědobé plánování investic s výhledem na pět let je na magistrátu běžnou praxí. Nyní se však tento interní Zásobník projektů aktualizuje do online verze, která bude přehlednější a dostupná pro všechny odbory magistrátu. Díky této znalosti připravovaných investic budou moci zaměstnanci Oddělení koordinace projektů operativněji reagovat na možnosti externího financování.

Každá investiční akce vyžaduje dva až tři roky příprav z důvodu chystání projektu a dalších potřebných podkladů, což se neobejde bez systematického plánování. V rámci rozpočtu města jsou stanoveny finanční rámce na jejichž základě odbory navrhují, které projekty se v daném roce realizují. Například pro oblast dopravy je stanoven roční rámec min. 100 mil Kč, pro oblast školství min. 40 mil. Kč nebo pro oblast bytů min. 30 mil. Kč. Mimo tyto rámce jsou pak tzv. strategické stavby, na které může město čerpat úvěrové zdroje. Těmito projekty jsou například rekonstrukce Velkého kina a Zimního stadionu Luďka Čajky nebo stavba Prštenské příčky a jiné velké dopravní stavby,“ řekl náměstek primátora Bedřich Landsfeld.

V novém interním online Zásobníku projektů má každý jednotlivý odbor svůj tzv. list. V rámci jednotlivých listů Zásobníku projektů si odbory magistrátu vedou všechny své projekty včetně i pouhých námětů. Jednotlivé projekty jsou seřazeny v pořadí dle důležitosti, které stanovuje vedoucí pracovník ve spolupráci s příslušným radním stejně jako plánovaný termín realizace, který vychází jak z plánovaných finančních rámců na jednotlivé roky, tak z dalších informací uvedených u jednotlivých projektů jako je kategorie, stav připravenosti a odhad ceny.

Zásobník projektů pomáhá k lepšímu systémovému plánování investic a přehledu o nutných průběžných krocích k jejich realizaci. „K zavedení online Zásobníku projektů jsme sáhli proto, abychom zajistili plynulý postup příprav projektů potřebných pro rozvoj města a zároveň abychom aktivně vyhledávali jak vypisované dotační tituly, tak možnosti externího financování v podobě participace kraje, státu či soukromého subjektu na jejich realizaci. Rozvoj města není možné řešit dle dotačních titulů. Je však výhodné si u plánovaných projektů pomoct jakoukoliv formou externího financování a ušetřené finanční prostředky využít na další projekty,“ řekl primátor Jiří Korec.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x