Zlín, Otrokovice, Valašské Klobouky. Tady najdete nepřívětivější úřady v našem kraji

Otrokovický úřad je druhý nejpřívětivější v kraji. Foto: facebook města Otrokovice
ZLÍNSKÝ KRAJ - Soutěž Přívětivý úřad již sedmým rokem pořádá Ministerstvo vnitra. Mapuje kvalitu proklientského přístupu úřadů. Sleduje míru online řešení agend, dostupnost služeb pro občany, otevřenost radnic, úroveň komunikace nebo například rozvinutost participace občanů na věcech veřejných. V rámci Zlínského kraje se Otrokovice umístily na druhém místě. Prvenství získal Zlín, třetí skončily Valašské Klobouky.

K soutěži pravidelně vychází publikace příkladů dobré praxe. Z ní je patrné, že je letos opět znatelný rozvoj mobilních a webových aplikací, které umožňují přímou a efektivní komunikaci občana s úřadem. 

„Městský úřad Otrokovice se tento rok potýkal s velkým množstvím cizinců, kteří se sem obraceli s dotazy, nebo si potřebovali vyřídit úřední záležitosti. Pro rychlé překonání jazykové bariéry jsme pracovníky, kteří se s cizinci dostanou do styku nejčastěji, vybavili tabletem s jazykovým překladačem. Zdánlivě jde o jednoduché řešení, přesto přineslo vekou úlevu zaměstnancům i klientům, kteří k sobě již nepotřebovali třetí osobu v pozici tlumočníka,“ přiblížila jeden z příkladů dobré praxe, za který byl úřad oceněn tajemnice Radana Zenáhlíková.

Z dalších příkladů se v soutěži objevovala řada aktivit měst pro zlepšení veřejného prostoru a života obyvatel.

„Pozitivní příklady zúčastněných měst inspirují. I proto se snažíme touto soutěží šířit dobrou praxi, a zvyšovat tak kvalitu služeb veřejné správy,“ uvedl náměstek ministra vnitra David Sláma.

V letošním roce se soutěže zúčastnilo 125 obcí s rozšířenou působností, což představuje 55 % ze všech. Ocenění „Přívětivý úřad 2022“ převzal za Otrokovice místostarosta Petr Ťopek. „Ocenění si odvážíme již počtvrté. Druhé místo jsme poprvé získali v roce 2016, což byl první ročník soutěže. Následovaly roky 2020, 2021 a obhájili jsme i letos. Věřím, že se nám podaří dosáhnout i na místo nejvyšší, protože nastavení fungování úřadu je na vysoké úrovni. Městský úřad dlouhodobě přijímá opatření, která vedou ke stálému zkvalitňování služeb pro všechny občany. Je transparentní, otevřený všem. Ocenění je výsledkem spolupráce vedení městského úřadu, vedení města a všech zaměstnanců, kteří se podílejí na vytváření moderní a dobře fungující organizace. Za to všem patří poděkování,“ zdůraznil Petr ŤOPEK.

Celorepublikovým vítězem a držitelem titulu Přívětivý úřad se stal Městský úřad Kolín. Na druhém místě skončil Liberec. Pomyslný bronz bere Znojmo.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x