Zlínská jízdní policie slaví 30. narozeniny

Foto: Policie ČR
ZLÍNSKÝ KRAJ – Už třicet let funguje ve Zlínském kraji Oddělení služební hipologie Zlín. Stejně jako na počátku jejího zrodu spočívají i dnes jeho hlavní úkoly v hlídkové službě, v pátrání po pohřešovaných osobách, střežení státních hranic či výcvik koní.

Konečné rozhodnutí založit ve Zlíně oddíl jízdní policie padlo v roce 1993 a stál za ním především tehdejší ředitel okresního ředitelství Bedřich Koutný. Předcházelo tomu ovšem velké množství negativních reakcí a argumentů. Všechny se však vedení tehdejšího okresního ředitelství podařilo vyvrátit a svůj postoj ke vzniku nového oddělení si nakonec obhájilo.

V odůvodnění z roku 1993 se například píše: „Charakteristickým rysem okresu Zlín jsou rozsáhlé rekreační zóny s velkým počtem chat a rekreačních chalup, kde je ve velké míře páchána zejména majetková trestná činnost. Vzhledem ke značné členitosti terénu zde není možné provádět preventivní činnost motorovými vozidly… Okresem Zlín prochází státní hranice se Slovenskem. Tvoří ji Bílé Karpaty s lesnatým terénem. I zde se předpokládá velký nárůst trestné činnosti v souvislosti s pašováním zboží, převáděním osob, apod.… Další využití jízdní policie spatřujeme v zabezpečení veřejného pořádku – posílení přímého výkonu služby, zejména při významných sportovních a kulturních akcích…“


A tehdejší ministerstvo vnitra, se souhlasem policejního prezidia, nakonec v rámci vnější služby Okresního ředitelství Policie ČR ve Zlíně s účinností od 1. října 1993 opravdu zřídilo Oddíl jízdní policie. 


„A podobné odůvodnění by zcela nepochybně obstálo i nyní, neboť hlavní úkoly oddělení i v současné době spočívají především v nasazení do policejních bezpečnostních opatření, hlídkové službě nejen v terénu, ale i ve městech, v pátrání po pohřešovaných osobách, ve výcviku koní či v případě potřeby v posílení ochrany státních hranic,“ informoval policejní mluvčí Petr Jaroš.


V souvislosti s letošním výročím byli jak současní, tak i někteří již vysloužilí příslušníci jízdní policie oceněni pamětní medailí, která jim bude historii zlínské služební hipologie navždy připomínat.


„Na závěr zbývá ještě pronést přání, aby celá zlínská hipologie neztratila ani v budoucnu svůj respekt a podporu. Již tak úspěšným policistkám a policistům zároveň přejeme hodně dalších úspěšných momentů, ať už v rámci běžného výkonu služby, tak i při opatřeních, pátracích akcích či při soutěžích, na kterých Krajské ředitelství policie Zlínského kraje každoročně vzorně reprezentují,“ popřál za krajskou policii Petr Jaroš.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x