Zlínský a Jihomoravský kraj vstupují do společnosti Baťův kanál

Foto: Jiří Balát
ZLÍNSKÝ KRAJ - V obřadní síni uherskohradišťské radnice se začátkem tohoto týdne sešli hejtmani Zlínského a Jihomoravského kraje Radim Holiš a Jan Grolich. Hlavním tématem jejich setkání byl Baťův kanál a správa stejnojmenné obecně prospěšné společnosti.

Baťův kanál patří k nejnavštěvovanějším turistickým cílům ve Zlínském i Jihomoravském kraji. Vodní cestu, která v současné chvíli měří 52 kilometrů, jen v loňské turistické sezóně navštívilo 85 tisíc lidí. Další rozvoj kanálu však doposud brzdilo nejednotné vedení. To by se ale mělo od 1. ledna roku 2024 změnit.

Hejtmani obou krajů totiž podepsali smlouvy, které převádějí od Agentury pro rozvoj turistiky na Baťově kanálu práva a povinnosti zakladatele v obecně prospěšné společnosti Baťův kanál na Zlínský a Jihomoravský kraj. Stručně řečeno, Baťův kanál získá jednotné vedení pod patronátem obou krajů.

Umožní nám to přímo se podílet na rozhodnutích o všech důležitých krocích při dalším rozvoji Baťova kanálu. Ve spolupráci s Povodím Moravy, Ředitelstvím vodních cest České republiky a dalšími subjekty pak v rámci stálého výboru budeme řešit infrastrukturu i provoz samotné vodní cesty,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Na rozvojových aktivitách na obou stranách Baťova kanálu, zlínské i jihomoravské, se v současnosti podílejí rovněž dobrovolné svazky obcí. „Významné slovo v rozvoji této vodní cesty budou mít obce i nadále. Zapojeni budou také podnikatelé,“ doplnil Radim Holiš.

V posledních letech vzniklo přímo ve Zlínském kraji na Baťově kanálu několik nových přístavů a přístavišť. Podél zlínské části kanálu vede dálková cyklostezka a funguje zde řada gastronomických zařízení.

Významné investice jsou plánovány i do budoucna, například prodloužení splavnosti kanálu na 72 kilometrů, na severu až do Kroměříže a na jihu do Hodonína,“ informoval náměstek hejtmana Zlínského kraje zodpovědný za cestovní ruch Lubomír Traub.

Všechny tyto investice v řádu dvou miliard korun plánuje stát, kraje by je ale měly koordinovat.

--> --> --> --> -->