Zlínský kraj ocenil pěstouny za jejich obětavou práci

Zlínský kraj ocenil pěstouny. Foto: web Zlínského kraje
ZLÍNSKÝ KRAJ – Na zámku Vsetín se uskutečnilo slavnostní vyhlášení pátého ročníku ankety Ocenění pečujících osob Zlínského kraje pro rok 2021 – kategorie pěstoun. Anketou kraj usiluje o zviditelnění a podporu pěstounství.

„Pěstouni pečují o děti, o které se z různých důvodů nemohou starat jejich rodiče. Bývají to miminka i starší děti, kterým pěstouni nabízejí milující náruč. Nemají to mnohdy jednoduché, ale je vidět, že pomoc, kterou dětem nabízejí, berou jako poslání, které dává smysl,“ řekla statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za oblast sociálních věcí.

Stát pěstouny podporuje finančním příspěvkem a zajištuje jim odbornou pomoc, tzv. doprovázení. „Podpora státu je důležitá, ale nedostačující bez investice a daru do života, kterým pěstouni vybavují dítě, o které pečují. Za to jim patří respekt a úcta společnosti. Ocenění našeho kraje v anketě Pěstoun je jen malé poděkování pro ně,“ uvedla Alena Gajdůšková, předsedkyně Sociálního výboru Zastupitelstva Zlínského kraje.

Pěstouni vychovávají děti po dobu, po kterou jejich péči potřebují. Přechodní pěstouni několik měsíců, ostatní pěstouni několik let, třeba až do zletilosti těchto dětí. Jsou to příbuzní dětí, ale také lidé cizí, kteří se rozhodli pomoci, prošli procesem odborného posouzení a přípravou, a byli vybráni pro konkrétní dítě, které umístění v nové rodině potřebovalo.

Za rok 2021 byli oceněni tito pěstouni:

Marie Těthalová


Spolu se svým manželem přijali do pěstounské péče postupně 5 dětí, jedno dítě osvojili. Službu pěstounství začala vykonávat, společně s manželem, ještě v období, kdy nebyla legislativně upravena příprava a doprovázení pěstounských rodin. Přesto nikdy nezapochybovala o smyslu této služby. Je vnímána okolím jako žena s velkým a dokořán otevřeným srdcem i značnou dávkou pokory a trpělivosti. V průběhu výkonu pěstounské péče ovdověla. I přes tuto těžkou situaci se rozhodla v nabídce pomoci dětem pokračovat formou pěstounství na přechodnou dobu, čemuž se věnuje pátým rokem. V rámci služby pěstounství na přechodnou dobu poskytla zázemí 4 dětem. U všech svěřených dětí podporovala jejich identitu a pomáhala jim vyrovnat se svou rodinnou historií.

Eva a Libor Jahodovi


Manželé Jahodovi chtěli vždy velkou rodinu a počítali s tím, že ne všechny děti se jim musí narodit. Postupně přijali ke svým 4 vlastním dětem 3 děti do pěstounské péče. Jejich rodinný život byl protkán mnoha nesnázemi, překážkami, předsudky. Museli se vyrovnat s vlastními vnitřními dilematy, řešit těžká rozhodnutí a čelit tlaku okolí. Jsou velmi skromní, trpěliví, své zásluhy nepřipouští. Děti přijímali v období, kdy nebylo vzdělávání pěstounů běžnou součástí výkonu pěstounské péče. Na základě svých dlouhodobých zkušeností s výchovou přijatých dětí došli postupně k poznání, že roky, které děti stráví v ústavu, se nedosytí nikdy. Zpětně s průběžným vzděláváním pochopili souvislosti. Výchovu všech dětí zvládli i díky humoru a nadhledu.

Petr a Petra Hnilovi


Manželé Hnilovi přijali v minulosti do pěstounské péče jedno dítě ve věku 1,5 roku. Přebírali jej z ústavního zařízení. Jeho vývoj byl opožděn. V prostředí manželů Hnilových se nový člen rodiny brzy adaptoval a byly u něj patrné pokroky ve vývoji. Společně s přijatým dítětem vychovávali pěstouni ještě své dvě děti. Od roku 2014 se začali věnovat výkonu pěstounské péče na přechodnou dobu, kdy v rámci této služby poskytli pomoc šesti dětem. Všechny svěřené děti v jejich péči prospívaly. Manželé Hnilovi adekvátně reagovali na potřeby všech svěřených dětí, tyto se v jejich péči rozvíjely. Od roku 2020 se věnují výkonu dlouhodobé pěstounské péče o dvě děti. Pěstouni se angažují i v souvisejících aktivitách pro pěstounské rodiny, kdy paní Hnilová založila sklad dětských věcí pro pěstouny ve Zlínském kraji.

Helena Kovářová


Paní Helena Kovářová se rozhodla převzít do pěstounské péče svého synovce, který se vlivem nepříznivých životních událostí v jeho rodině ocitl v dětském domově. Nechtěla, aby v tomto prostředí nadále vyrůstal. Rozhodnutí nebylo jednoduché, v té době už pečovala o své dvě děti. Mezi pěstounkou a synovcem byl navázán velmi úzký a důvěrný vztah. Pěstounka podporuje dobré vztahy synovce s jeho rodiči. Díky řádné, obětavé a důsledné péči tety dospěl ve zdravě sebevědomého, zodpovědného chlapce, který je připraven na vstup do samostatného života. Je předpoklad, že pomoc a péče tety neskončí jeho zletilostí, ale i nadále si budou vzájemnou oporou.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x