Zmírnění následků sucha v lesích podpoří kraj částkou přes tři miliony korun

Zlínský kraj dotacemi podpoří zmírnění následků sucha v lesích. Foto: Zlínský kraj
ZLÍNSKÝ KRAJ - Zlínský kraj usiluje o zmírnění následků sucha v lesích. Usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest podpoří dotacemi v celkové výši 3,55 milionu korun, server Zlin.cz o tom informovala Adéla Čuříková z tiskového oddělení krajského úřadu.

Radní Zlínského kraje projednali poskytnutí dotací v rámci programu na podporu zmírnění následků sucha v lesích a doporučili krajským zastupitelům ke schválení přidělení dotací 14 žadatelům v celkové výši 3,55 milionu korun.

„Dotace mohou žadatelé využít například na zřízení drenáže, propustky, protipožární nádržky a další opatření, která povedou k usměrňování odtoku a vsakování vody v lesích. Cílem programu je podpořit provádění lesnických činností, zvýšení odolnosti lesních porostů a zadržení vody v krajině,“ sdělila statutární náměstkyně hejtmana zodpovědná za oblast životního prostředí, zemědělství a venkova Hana Ančincová.

Ve lhůtě pro podávání žádosti obdržel Zlínský kraj celkem 15 žádostí, z nichž jedna nesplnila podmínku přijatelnosti a nebyla dále hodnocena.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x