Výběr střední školy? Čas je jen do 1. března

Ilustrační foto (Foto: Zlin.cz)Ilustrační foto (Foto: Zlin.cz)
Ilustrační foto (Foto: Zlin.cz)
Okno do kraje 5. 2. 2018 | Zdroj: Helena Mráčková

ZLÍNSKÝ KRAJ - Nejpozději do 1. března musí podat přihlášku na střední školu všichni, kdo chtějí během nadcházejících let získat maturitu nebo výuční list. Výjimkou jsou umělecké školy, u nichž je podmínkou i úspěšné složení talentové zkoušky – tam se přihlášky podávaly již do 30. listopadu. Ve Zlínském kraji vyhlašuje přijímací řízení pro školní rok 2018/2019 celkem 67 středních škol, které nabízejí 121 oborů. Většinu škol (47) zřizuje kraj, dále jsou to školy církevní nebo soukromé.

„Spektrum vzdělávacích oborů v regionu je dostatečně rozmanité a ustálené. Žáci mají z čeho vybírat a já jim přeji šťastné rozhodnutí pro správný směr přípravy na budoucí povolání, které je bude bavit a najdou v něm solidní uplatnění,“ konstatuje radní pro školství Petr Gazdík. Ačkoliv jsou meziroční změny v nabídce středních škol jen minimální, přesto k některým dílčím úpravám oborů a jejich názvů dochází. Významnou novinkou je to, že od 1. září 2018 začne v Kroměříži působit Střední odborná škola svatého Jana Boska zaměřená na lesnictví, zemědělství a zahradnictví, jejímž zřizovatelem je Arcibiskupství olomoucké. Pokud se týká poměru maturitní a učňovské formy studia na školách všech zřizovatelů, obory zakončené maturitou studuje přibližně 73 % mladých, v učňovských oborech je 27 % teenagerů.

Stipendia se osvědčila, přibývají další

Již v roce 2007 Zlínský kraj jako první region v České republice spustil finanční motivační systém ´Podpora řemesel v odborném školství´. „Jsem přesvědčen, že to je jedno z významných opatření, díky kterým se nám postupně v kraji daří zvyšovat zájem o učební obory,“ říká vedoucí krajského odboru školství Stanislav Minařík. V letošním školním roce je v tomto stipendijním systému zařazeno celkem 16 z 39 učebních oborů vyučovaných v denní formě vzdělávání. V září bylo v podporovaných oborech vykázáno celkem 1 320 dívek a chlapců, což je 33% všech žáků tříletých učebních oborů. Konkrétně to znamená, že učňové mají možnost vydělat si v 1. ročníku 300 korun, v 2. ročníku 400 korun a v 3. ročníku 500 korun měsíčně a k tomu ještě dostat na konci školního roku jednorázovou odměnu za vyznamenání v rozmezí 1 500 až 3000 korun – opět podle ročníku. Stipendia se vztahují na obory: strojní mechanik, nástrojář, klempíř, karosář, obráběč kovů, sklář, chemik, pekař, řezník-uzenář, výrobce obuvi, instalatér, podlahář, tesař, zedník, malíř-lakýrník, zemědělec- farmář. S účinností od 1. září 2018 se bude finanční podpora nově vztahovat i na tři další obory: tiskař na polygrafických strojích, knihař a truhlář.

Kraj posiluje zdravotnické vzdělávání

„Tak, jak se dříve Zlínský kraj snažil zaujmout mládež pro studium technických oborů, což rozhodně přineslo efekt, nyní si uvědomujeme nutnost napřít pozornost také k oborům zdravotnickým a ošetřovatelským. Souvisí to s celospolečenskou poptávkou po těchto profesích. A proto zvyšujeme počet nabízených míst v oboru Zdravotnický asistent na středních zdravotnických školách. Celkem otevřeme 9 tříd prvních ročníků v kraji – 3 třídy ve Zlíně a po 2 třídách v Kroměříži, v Uherském Hradišti a ve Vsetíně, vždy po 30 žácích, letos tedy přijímáme o 60 žáků víc než v minulosti,“ sdělil radní Petr Gazdík. A jak je vidno, zájem o studium zdravotnických oborů vzrůstá. „Mohu potvrdit, že v minulých letech jsme z kapacitních důvodů nemohli vyhovět části kvalitních uchazečů. Kvitujeme to, že dnes už není ničím mimořádným, když se k nám hlásí chlapci. Jejich počet se každoročně zvyšuje a jsou velmi dobře vnímáni pacienty při praxích,“ vyjádřil svou zkušenost ředitel SZŠ a VOŠZ Zlín Hynek Steska. Je přesvědčen, že zdravotnictví a ošetřovatelství je stále se rozvíjející obor, který bývá životním posláním přinášejícím osobní naplnění z pomoci druhým. „Jde o perspektivní studium s garancí uplatnitelnosti na trhu práce, protože obor je potřebný i v době krize a navíc je možno sledovat nárůst finančního ohodnocení a prestiže tohoto povolání,“ míní Hynek Steska. „Lidi si myslí, že je zdravka jednoduchá, ale je to dost náročné studium. Sama jsem původně zvažovala gymnázium, kam bych se díky výbornému prospěchu určitě dostala, ale teď jsem ráda, že jsem volila zdravotní školu. Za čtyři roky jsme získali specializaci, která nám umožní jít hned pracovat, navíc už i během studia máme možnost o víkendech brigádničit, protože je velká poptávka po pomáhajících profesích,“ říká Karolína Vaculíková, studentka IV. Ročníku SZŠ Zlín – oboru zdravotnický asistent.

Helena Mráčková

Kompletní informace o možnostech studia ve Zlínském kraji na www.zkola.cz

 

Komentáře


Mail-Info

Zadejte svou e-mailovou adresu

Přihlaste se k odběru aktuálních zpráv:

  

Antispam