Jiří Sukop: Kraj investuje stamiliony do škol, silnic, kultury i sociální oblasti

Jiří Sukop (Foto: Jiří Balát)Jiří Sukop (Foto: Jiří Balát)
Jiří Sukop (Foto: Jiří Balát)
Okno do kraje 9. 11. 2018 | Zdroj: Jan Vandík

ZLÍNSKÝ KRAJ - Oblast krajských financí, rozpočtu a majetku má na starost statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Jiří Sukop. S blížícím se koncem roku, který bývá spojen s bilancováním, jsme mu položili několik otázek.

Zlínský kraj letos hospodaří s 12 miliardovým rozpočtem. Kam tyto prostředky směřují?

Více než polovinu krajského rozpočtu představují dotace ze státního rozpočtu do školství a sociálních služeb.Tyto  peníze pouze přerozdělujeme a staráme  se o to, aby doputovaly včas a v odpovídajícím objemu tam, kam patří. Dotační  příjmy přicházejí i z Evropské unie, kdy výběr dotačních titulů odpovídá prioritám kraje. Další část čistě vlastních zdrojů je směřována do oblastí, které jsou podporovány ze státního rozpočtu, ale financování krajem je zde zásadní. Příkladem  je oblast dopravy, kde na straně příjmů přitéká do krajského rozpočtu 0,4 miliard  korun, ale na straně výdajů odtéká 1,6  miliardy. V oblasti kultury je na vstupu 50 milionů korun a výstupu 360 milionů. Ke státním penězům ve školství přidává  kraj dalších téměř 900 milionů korun ze svých zdrojů na provoz škol a investiční výstavbu ve školství.

Kolik z celkového rozpočtu kraje představují investiční výdaje?

V letošním roce je v rozpočtu alokováno 1,8 miliardy korun, a to jak z vlastních, tak i dotačních zdrojů.

Ve které oblasti jsou letošní investice nejobjemnější?

Celkem 400 milionů korun jde do opravy silniční sítě, protože kraj má ve své kompetenci a povinnostech starat se o téměř 1 800 kilometrů silnic II. a III.  tříd. Zde stojí za zmínku například dokončené rekonstrukce nadjezdů ve Zlíně a ve Vsetíně, každá z nich si vyžádala více než stomilionovou investici. Velké prostředky, celkem 440 milionů korun, letos  investujeme i do modernizace škol a jejich  vybavení. V oblasti zdravotnictví se v letošním roce podařilo dokončit výstavbu interního pavilonu  ve Vsetínské nemocnici v celkovém  objemu 230 milionů  korun. V Kroměříži se  realizuje přístavba  budovy, kde bude  umístěna magnetická rezonance, o kterou nemocnice dlouho usilovala.

Jak se kraji daří čerpat na investice státní a evropské dotace?

Co se týká investičních dotací, jsme velmi úspěšní v jejich čerpání z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Podařilo se  nám uspět se čtyřmi žádostmi u velkých  projektů v oblasti kultury v celkovém  objemu 443 milionů korun. Ze stejného  programu rovněž realizujeme nákupy moderního vybavení do krajských škol.

Jak si aktuálně stojí hospodaření Zlínského kraje?

Hospodaření Zlínského kraje se vyvíjí pozitivně. V letošním roce nečerpáme žádné úvěrové prostředky, naopak splatíme část úvěru u Evropské investiční banky v plánované výši 142 milionů korun. Tím se úvěrová zadluženost Zlínského kraje sníží na 1,9 miliardy korun. Dobrou zprávou je, že plnění sdílených daní za prvních devět měsíců letošního roku vykazuje oproti předchozímu roku nárůst o 160 milionů korun, což se pozitivně projevuje na příjmech krajského rozpočtu.

Aktuálně probíhá revitalizace Baťova mrakodrapu. Z čeho je financována a kolik si vyžádá peněz?

Revitalizace je financována z 90 % z dotačních prostředků, konkrétně z Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ),  z něhož se nám podařilo získat  70 milionů korun. Revitalizace budovy je velice potřebná, neboť je výrazně zatížena množstvím návštěvníků a zaměstnanců, kteří se zde denně pohybují. Nezbytná je výměna všech rychlovýtahů, jejichž stav je v současnosti již nevyhovující, či stavební úpravy vstupního prostoru do budovy tak, aby odpovídaly aktuálním požadavkům na provoz a bezpečnost. Obnovou prochází také páternoster, tedy oběžný výtah. Ten je nejdelší v České republice a památkáři proto velice stáli o to, aby bylo během renovace zachováno maximum jeho původních částí. Součástí revitalizace budovy je také modernizace expozičních prostor.

 

Mohlo by vás zajímat

Mail-Info

Zadejte svou e-mailovou adresu

Přihlaste se k odběru aktuálních zpráv:

  

Antispam