Ve Zlíně vzniklo Centrum kariérového poradenství

Ilustrační foto (Foto: Zlínský kraj)Ilustrační foto (Foto: Zlínský kraj)
Ilustrační foto (Foto: Zlínský kraj)
Okno do kraje 9. 11. 2018 | Zdroj: Redakce

ZLÍN -  Většinu života stráví člověk v pracovním procesu. Proto je tak významná volba povolání. Nejdůležitějšími průvodci pro žákyně a žáky jsou kromě rodičů výchovní a školní kariéroví poradci, kteří znají tyto mladé osobnosti a zprostředkovávají jim informace užitečné pro rozhodování o výběru střední školy.

Právě výchovným a školním kariérovým poradcům jsou určeny služby nového Centra kariérového poradenství (CKP), které bylo otevřeno na začátku září v budově č. 22 bývalého areálu Svitu.„Cílem Centra kariérového poradenství je systematicky rozvíjet kompetence školních kariérových poradců prostřednictvím nového akreditovaného vzdělávacího programu a individuálních konzultací. Také by mělo podpořit síťování a spolupráci zaměstnavatelů a poskytovatelů kariérového poradenství na základních a středních školách v kraji,“ uvedl  radní pro školství Petr Gazdík.

Už nyní je v Centru kariérového poradenství pro pedagogy, výchovné a kariérové poradce připraven 18měsíční akreditovaný program Vzdělávání školních karérových poradců v rozsahu 110 vyučovacích hodin, zaměřený na rozvoj odborných kompetencí formou přednášek a workshopů. Učitelé se mohou také objednávat na indifiduální konzultace, týkající se různých oblastí kariérového poradenství, například: spolupráce kariérového poradce  s rodiči, školami, zaměstnavateli a úřady práce; propojení kariérového poradenství a formálního vzdělávání; prevence předčasných odchodů ze vzdělávání; kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami aj.

Centrum je součástí projektu „IKAP“ – Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje, jehož nositelem je Zlínský kraj. Centrum je podporováno z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020. Více informací o službách centra na www.zkola.cz v sekci Pedagogové, případně na telefonech 731 555 052 a 577 043 747 nebo na ckp@kr-zlinsky.cz.

 

Mail-Info

Zadejte svou e-mailovou adresu

Přihlaste se k odběru aktuálních zpráv:

  

Antispam