ANKETA: Nemocnice dostala červenou

ZLÍNSKÝ KRAJ - V souvislosti s hlasováním o záměru výstavby nové krajské nemocnice jsme nabídli prostor všem stranám a hnutím v Zastupitelstvu Zlínského kraje k vyjádření jejich názoru na cesty vedoucí k lepší zdravotní péči. Přinášíme názory těch, kteří této nabídky využili.

Jaká je podle vás cesta ke zlepšení úrovně zdravotní péče v kraji?

Taťána Valentová Nersesjan, krajská zastupitelka za ČSSD: Byť nás celá armáda loajálních zdravotníků a různých odborníků měsíce všemi prostředky přesvědčuje, že jediné správné rozhodnutí je nová nemocnice v Malenovicích, mně pochybnosti zůstávají. Asi proto, že oni prý žádné nemají. Netrápí je riziko předlužení ani nedostatku peněz na ostatní potřeby v kraji.  Nebude na cesty ani na nové domovy pro seniory, nezbude dost pro školy ani sociální služby. A strádat budou i ostatní okresní nemocnice… Nejen nedostatkem financí, budou mít i další problémy: některé se vzhledem k umístění nové nemocnice a jejího přiblížení ke Kroměříži a Hradišti mohou stát zbytné anebo bude docházet k výraznému omezení jejich služeb. Naopak vsetínská nebude schopna pokrýt všechnu potřebnou péči. Nemá na to vybavení ani dostatek lékařů. Považuji za nebezpečné a nezodpovědné vůči většině občanů kraje soustředit přes 80 % kapacity nemocničních lůžek do jedné třetiny území kraje. Zhorší se tak dostupnost specializované péče a čas dojezdu pro většinu občanů. Člověk nemusí být lékařem, aby pochopil, že v případě mrtvice, infarktu nebo těžkého úrazu má pacient daleko větší šanci na přežití a život bez následků, pokud se dostane do nemocnice co nejdřív. Přitom desítky let splácet novou nemocnici mají i ti občané kraje, jimž se péče vzdaluje…

Ivo Valenta, senátor a krajský zastupitel za Stranu soukromníků České republiky: Rozhodně to není pouze a jen nová nemocnice. Zdravotní péče je závislá především na kvalifikovaných lékařích a zdravotních sestrách, kteří budou používat moderní přístrojové vybavení. Úroveň zdravotní péče se sama o sobě nezlepší tím, že budeme mít zbrusu novou nemocnici, kterou za 8, 10 nebo 12 miliard postavíme na zelené louce v Malenovicích. Ano, Krajská nemocnice Tomáše Bati je v tragickém stavu. Kraj v minulosti ostudně zaspal, i když měl již v roce 2008 zpracovaný kvalitní generel modernizace nemocnice. Kdyby se začalo s jeho realizací, tak Baťovka na tom už mohla být srovnatelně s nemocnicí v Uherském Hradišti. Pacienti i zaměstnanci KNTB si zaslouží důstojné prostředí a je povinností kraje tento úkol neodkládat. Na základě expertních stanovisek jsme však přesvědčeni o tom, že levnější i bezpečnější variantou bude modernizace KNTB v současném areálu s využitím původního generelu, ale promítnutím také nových medicínských požadavků. Je vinou hejtmana Jiřího Čunka, že místo toho vymyslel pohádku o nové nemocnici, na kterou kraj prostě nemá a nebude mít peníze.

Stanislav Blaha, poslanec a předseda Regionálního sdružení ODS Zlínský kraj: Naše zdravotnictví potřebuje hlavně dlouhodobou, jasnou a pragmatickou strategii. Všichni dobře víme, jaký problém je nedostatek lékařů, sestřiček a dalších zdravotníků. Musíme se společně zamyslet nad tím, jak tento sílící trend řešit. Podle mého názoru je možností vícero. Od efektivní výchovy absolventů, přes zvážení možností využití vybraných zahraničních pracovníků, až po integraci některých méně exponovaných oborů. A řešit musíme také obrovské dluhy, skryté v areálech všech krajských nemocnic. A ty podle mě vyžadují komplexní a systematické řešení. Je nutné analyzovat, kolik lůžek jednotlivých odborností bude v kraji v dlouhodobém horizontu potřeba (včetně vlivu jednodenní chirurgie a zkracující se průměrné doby hospitalizace). Poté rozhodnout, kde budou tato lůžka umístěna, aby byla péče co nejdostupnější a byla poskytována skutečně efektivně. Až poté můžeme řešit investiční projekty, nebo úvahy o právním a organizačním uspořádání. To už jsou totiž konkrétní kroky, které mohou pomoci při naplňování vybrané strategie.