Dostane modernizace současné krajské nemocnice šanci?

ZLÍNSKÝ KRAJ - Studie na modernizaci a dostavbu Krajské nemocnice T. Bati. To je jeden z bodů, o němž budou na svém zářijovém zasedání rozhodovat krajští zastupitelé. Pokud zastupitelstvo vznik studie podpoří, vznikne srovnatelně rozsáhlá a podrobná dokumentace, jako je tomu v případě záměru na výstavbu zcela nové krajské nemocnice ve Zlíně-Malenovicích.

Když v červnu po dramatickém jednání neprošel zastupitelstvem záměr na výstavbu nemocnice na zelené louce, zaznívaly hlasy vyjadřující kromě obav z vysokých nákladů a následků zadlužení také další argumenty. Mezi nimi ten, že není dostatečným způsobem zpracována varianta možnosti modernizace stávajícího areálu – ať už postupnou rekonstrukcí či výstavbou monobloku v něm. „Přesto věřím, že se nová nemocnice prosadí, protože je to nejlepší a nejlevnější řešení,“ uvedl tehdy hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL).

„Je pravdou, že nějaké materiály zabývající se variantou modernizace, ať už zadané krajem či opozicí, zpracovány byly. Svým rozsahem a propracovaností ovšem ani zdaleka nebyly na úrovni toho, co vzniklo ohledně záměru výstavby nové nemocnice. Nikdo tak nemohl objektivně rozhodovat,“ je přesvědčen náměstek hejtmana Jiří Sukop (ANO 2011) odpovědný za finance, rozpočet a majetek. Proto na jednání krajské rady předložil návrh na vypracování studie Modernizace a dostavby KNTB.  Krajští radní bod po úpravách a rozšíření schválili a poslali zastupitelům. Ti jej projednají 9. září. I přes kladný verdikt rady to ale navržené zpracování studie nebude mít jednoduché. Hejtman Jiří Čunek na tiskové konferenci kraje prohlásil, že návrh nepodpoří. Podle něho jde o ztrátu času a zbytečné výdaje. Naproti tomu Jiří Sukop je přesvědčen, že zpracování studie je správným krokem. „Navíc, pokud se chceme chovat jako odpovědní hospodáři, to občanům dlužíme,“ dodal.    

Anketa: Je podle Vás vhodné obdobnou studii zpracovat? Jaký je váš postoj k této variantě?

Taťána Valentová Nersesjan, krajská zastupitelka za ČSSD

Srovnatelná studie o stávající nemocnici, jako byla ta o nové nemocnici v Malenovicích, měla být na stole už dávno. A to nejen kvůli rozhodování, která varianta je lepší. Ale aby krajská nemocnice neuvízla na dlouhá léta ve vzduchoprázdnu. Pro mě osobně při rozhodování nehraje roli jen cena a trvání stavby, ale další souvislosti. Je to hlavně poloha nemocnice z hlediska dostupnosti péče pro celý kraj. A co může způsobit její posun do Malenovic. Desetiminutová dojezdnost do Kroměříže může vést k významnému omezení péče v kroměřížské nemocnici. Na Vsetínsku by si naopak vzdálení krajské nemocnice vyžádalo další investice a rozšíření péče ve vsetínské nemocnici. Podle původního plánu minulého vedení kraje měla krajská nemocnice už nyní disponovat novou internou a modernizovat další budovy. Dnes neexistuje ani její aktualizovaný generel, projekty, neběží stavební řízení… Vše se o roky zpožďuje, tudíž prodražuje. Zhoršují se podmínky, v kterých je poskytována zdravotní péče. A nikdo neví, co bude dál. Pokud by byla na stole srovnatelná studie KNTB, bylo by dnes už rozhodnuto.

Ivan Mařák, krajský zastupitel za KSČM

Zpracování srovnávací studie k modernizaci současného areálu KNTB podporujeme za předpokladu, že bude vycházet z platného generelu rozvoje KNTB. Je chybou, že taková studie nevznikla na samém startu projektu, což byl požadavek velké části opozice především z důvodu možnosti objektivního posouzení vhodnosti jedné ze dvou variant. Pokud se jedná o můj postoj k variantě modernizace KNTB, jsem od počátku jejím zastáncem.

Ivo Valenta, krajský zastupitel a senátor

Jako zastupitelé za Stranu soukromníků České republiky to říkáme od samého začátku. Doposud neexistovalo plnohodnotné srovnání výstavby nové nemocnice a její modernizace ve stávajícím areálu. Hejtman Čunek se takového zodpovědného srovnání bál jak čert kříže, a proto s takovou nelibostí nesl i to, když jsme jako opozice předložili nezávislá expertní stanoviska, ve kterých odborníci nabourali představu, kterou hejtmanství vtloukalo veřejnosti dlouhé měsíce lidem do hlavy, že nová nemocnice je jediné správné řešení. V tomto kontextu vítám aktuální změnu kurzu a jsem rád, že se koalice domluvila na tom, že konečně přestane tabuizovat modernizaci současného areálu KNTB a zpracuje v tomto ohledu snad skutečně nezávislou studii. Jen je škoda, že jsme ztratili několik měsíců zbytečným handrkováním, ve snaze zastavit zbrklou sólo akci hejtmana Čunka, která by mohla přivodit bankrot krajského rozpočtu a byla zcela nezodpovědná k osudu dalších okresních nemocnic, ale i lékařům, zdravotnímu personálu a v konečném důsledku i pacientům.