Otrokovická teplárna slaví půlstoletí

Zdroj: Archiv Otrokovická teplárna
OTROKOVICE - Dva vysoké komíny tvoří nepřehlédnutelnou dominantu města. K regionu patří otrokovická teplárna už 50 let.

Historie teplárny je spojená s obuvnickou firmou Baťa, která ve 30. letech minulého století začala ve městě stavět pomocné provozy pro své závody ve Zlíně. V krátké době vyrostly koželužny, papírny, tkalcovny, chemický a letecký závod. A zároveň byla vybudována elektrárna, která zajistila elektřinu a teplo nejen pro rozsáhlý areál závodů, ale sloužila i pro zásobování sídliště Bahňák, obchodní centrum nebo hotel Společenský dům.

Stavba nové teplárny

V 60. letech minulého století už elektrárna nedokázala pokrýt rostoucí poptávku, proto se začalo s výstavbou nové teplárny v místech, kde stojí dodnes. V roce 1970 byla uvedena do provozu výtopenská část se dvěma kotli. O šest let později díky třem uhelným kotlům a dvěma turbínám začala společná výroba tepla a elektřiny.

V dalších letech rozšířila teplárna svoji síť a dodávky do významných průmyslových podniků. Vytvořil se základ pro centrální zásobování teplem v Otrokovicích, Napajedlech a ve Zlíně – Malenovicích. Dnes zajišťuje tepelnou pohodu pro více než devět tisíc domácností, firmy, školy, obchodní centra a další instituce. Dodává také technologickou páru důležitým průmyslovým podnikům, jako jsou Continental Barum nebo Fatra.

Po půl století změna paliva

Za padesát let existence teplárny se výrazně změnily požadavky na ochranu životního prostředí. Doba, kdy se z komína valil černý kouř, je dávno pryč. Díky rozsáhlým investicím do moderních technologií a ekologickým opatřením došlo k velmi významnému snížení emisí. Na dvou uhelných kotlích byly v posledních čtyřech letech provedeny rozsáhlé úpravy. Oproti stávajícímu stavu klesly oxidy dusíku o 70 procent a oxidy síry o 85 procent. K dalšímu zlepšení životního prostředí přispěje nový kotel na zemní plyn za téměř 300 milionů, který otrokovická teplárna uvedla do provozu letos v červnu. Plynový kotel nahradil jeden ze tří kotlů na uhlí.  

Zodpovědnost k regionu

Součástí filozofie společnosti jsou nejen spolehlivé a finančně výhodné dodávky energií, ale i zodpovědnost k životnímu prostředí a k regionu, kde teplárna působí. Aktivně se proto podílí na jeho rozvoji, podporuje projekty okolních měst, zdravotnictví, vzdělávání, kulturu a charitativní akce.

www.tot.cz

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x