Souhra ostatních je můj hnací motor

S ředitelem Honzou Hornychem jsme si povídali o práci, vzdělávání a rozvoji firmy Edhouse.

Honzo, jak bys shrnul těch 15 let ve firmě?

Začínal jsem jako vývojář, jak jinak u zaměstnance Edhouse. Prošel jsem několika projekty, líbilo se mi, že dokážeme navrhovat software pro různorodé oblasti užití a každý úkol je jiný. Postupně jsem se naučil vést projekty a týmy. Když vznikla potřeba dále rozvinout organizaci Edhouse, dostal jsem od majitelů nabídku firmu řídit. Využil jsem ji a od roku 2015 Edhouse vedu.

Naše hlavní téma je vzdělávání, jak jsi na tom ty?

Já jsem absolventem zlínského gymnázia Lesní Čtvrť a následně oboru Automatizace a řízení na zlínské Fakultě technologické. Mimo školy jsem se programování učil v té době ještě z knížek. Vždy mě na vývoji software nejvíc bavilo to, že si u každého problému, který chceš řešit počítačem, nejdřív musíš představit podstatu, souvislosti a vazby a pak vymyslet postup, který povede k cíli. A následně ho vyjádřit programovacím jazykem pro počítač. V případě testování, které je součástí vývoje software, zase přemýšlíš nad úplností řešení.

Programuješ ještě?

Používám hodně Excel, zkušenosti se zpracováním dat a algoritmizací se mi tam hodí. Ale řádek kódu už jsem nenapsal hodně dlouho. V mysli ale zůstanu vývojářem asi navždy.

Do Edhouse stále hledáme nové kolegy, jaké jsou požadavky na vzdělání u nich?

Typickým kandidátem do Edhouse je absolvent technicky zaměřené vysoké školy. Studia přírodních věd totiž rozvíjí právě schopnost popsat reálný svět obecněji a v souvislostech. Informatické předměty pak učí i metody návrhu software a programovací jazyky.

Zájemci, kteří ještě nemají praxi, mohou u nás už během studií absolvovat stáž. Když je obor software a Edhouse zaujmou, často u nás zůstávají i po dokončení školy jako ve svém prvním zaměstnaní.

Třetí kategorii našich kolegů tvoří absolventi jiných školních oborů, kteří v sobě až časem nalezli k vývoji software talent a věnovali mu v dalším vzdělávání velkou část svého času. Pokud se to sejde, i pro ně u nás najdeme místo. Podstatná je chuť neustále se učit a rozvíjet. Jednorázový kurz jednoho programovacího jazyka prostě není dost.

Kdo u nás ve firmě sleduje trendy, abychom věděli, jakým směrem se vývoj software ubírá?

To je aktuální téma našeho vedení vývoje software. Vznikají u nás odborné skupiny, které mají zájem o nějakou konkrétní problematiku vývoje software a vzdělávají se v ní. Mohou pak přinášet novinky, poznatky, sdílet je s ostatními, doporučovat zdroje, přednášet. Dodávají odborné vstupy pro přípravu projektů a volbu technologie. Důležité je, že členům těchto odborných skupin poskytujeme prostor pro tento rozvoj i v pracovní době.

Při první letošní prezentaci jste představili jako téma letošního roku „Edhouse: Center of software excelence“. Jde o jakýsi uzavřený kruh, který by měl zásadně podpořit a pomoci sdílení informací z odborných témat. Jak tedy budeme sdílet informace interně my?

Cílem této aktivity je vlastně posunout proces získávání a využívání znalostí o úroveň výš. Každý, kdo něco tvoří a vyvíjí, vyhledává informace, již známé metody a nástroje a aplikuje je ve svém řešení. Tím své znalosti rozšiřuje a v příštím projektu je opět využije.

Lidé u nás pracují v týmech a v těch se poznatky přirozeně sdílejí. Možná se pak dostanou ještě k dalším kolegům z vedlejšího týmu při rozhovoru u kávy. Ale byla by škoda zůstat jen u toho.

Jedna z klíčových hodnot služby vývoje software v Edhouse jsou široké odborné znalosti a schopnost navrhnout nejlepší softwarové řešení. A proto jdeme ve sdílení za hranice týmů, propojujeme znalosti našich více než 130 vývojářů a podporujeme jejich celkový přehled.

Pořádáme pravidelnou interní konferenci, která jednou za čtvrtletí dává prostor ke sdílení úspěšných postupů, nových poznatků, prošlapaných slepých uliček či zajímavých novinek. Zkrátka sdílení zkušeností, dobrých i špatných, které jsme posbírali při řešení nějakého programátorského problému, nezávisle na oboru využití.

My ale s tím sdílením zkušeností jdeme i mimo vlastní zaměstnance, ať už na vysokých školách, přednáškách, nebo na různých komunitních setkáních. Je to důležité?

Určitě ano. Každý z nás někde studoval a je dobrý pocit vrátit naše zkušenosti zpět do škol k těm, kteří ještě studují. Na druhou stranu nemusíme zastírat, že jsme rádi, když školy vychovávají další generace vývojářů jako jsme my. Někteří mohou být naši budoucí kolegové a my je můžeme svými zkušenostmi z praxe podpořit.

Také rádi pořádáme setkání pro odbornou komunitu, kde přednášejí odborníci z Edhouse, z jiných softwarových firem v regionu či z organizací jako Windows User Group.

Myslíš, že nám náš přístup ke vzdělávání a to, jak se mu věnujeme, reálně dává nějakou konkurenční výhodu?

Naše služba vývoje software stojí na lidech a jejich znalostech.

Díky tomu, že fungujeme jako software house, který na sobě uvnitř pracuje, jak jsme popsali, může se náš zákazník spolehnout, že dostává k dispozici široké znalosti nezávislé na jednotlivcích, ale těžící z celé společnosti. 

Na pracovním trhu můžeme nabídnout novým kolegům uplatnění ve vývoji software aplikovaného pro různé obory lidské činnosti a prostor pro vlastní odborný růst.

V Edhouse se stále posouváme dál, teď jsme například přijali strategické rozhodnutí rozšířit naše portfolio služeb o vývoj HW a zajištění jeho výroby pro naše zákazníky. Již 17 let vyvíjíme špičkový SW a v mnoha projektech se s HW přímo potkáváme. Jsme odborníci jak na vývoj aplikací a řídicího software, SW pro komunikaci s HW, tak i na vývoj firmware přímo na HW čipech. Poslední dílek do skládanky je samotný vývoj HW a tuto kompetenci u nás chceme vybudovat. Ve spojení špičkového vývoje HW a SW vidíme nové obchodní příležitosti na světovém trhu, odlišení se od konkurence a budoucí rozvoj byznysu Edhouse. Aktuálně proto otvíráme pozice pro rozjezd a vybudování nového Edhouse týmu vývoje HW. Máme na stole zajímavý pilotní projekt zákazníka v této oblasti a naše plány počítají s postupným vybudováním celého týmu, vybavením HW laboratoře a všeho potřebného pro poskytování špičkových služeb vývoje HW.

Honzo, co pro tebe po 15 letech vlastně znamená Edhouse?

Inspirativní kolegové. Inspirativní po stránce odborné i lidské. Zákazníci, kteří ocení pečlivost a péči, se kterou vyvíjíme software pro jejich produkty, co posouvají svět kupředu.

A co tě motivuje v práci, co je tvůj vnitřní hnací motor?

Když lidé spolupracují, mají společný cíl a dosáhnou úspěchu. Já sám jim s programováním už nepomáhám, ale jsem rád, když k úspěchu připravíme cestu.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x