Zlínský kraj změnil vizuální identitu

ZLÍNSKÝ KRAJ - V posledních letech mění vizuální styl nejen firmy, ale i města a kraje. I Zlínský kraj má novou vizuální identitu, která nezapadne mezi ostatními.

Tvořivost je v našem regionu zakořeněna odpradávna v řadě odvětví kulturních a kreativních průmyslů – v designu, reklamě, filmu, animaci či v architektuře. Promítá se ale i do jednotlivých částí kraje – do podnikatelského modernistického Zlína, živého folkloru a skvělého vína na Slovácku, do dechberoucích památek v Kroměříži zapsaných na seznamu UNESCO i do lidových produktů nebo krásných roubenek na Valašsku. Návrh kreativní agentury Little Greta vyzdvihuje „živý tvůrčí duch“ celého regionu.

 „Naše agentura ve Zlínském kraji vznikla, proto víme, že to není odstrčený region na periferii. Historicky je v něm živý tvůrčí duch, i dnes jsou zde velice silné kreativní průmysly. Díky síle myšlenky a lidské kreativity jsme krajem bez hranic, protože slovy klasika, co chceme, můžeme. To vše zrcadlí nová – a poměrně neortodoxní – vizuální identita. Ta umožní Zlínskému kraji vykročit ze stínu a přerámovat image regionu právě ve výše popsaném, ambiciózním duchu,“ popisuje Tomáš Nedvěd, kreativní ředitel Little Greta.

Tvořivost, otevřenost a odvaha, které místním nechybí

Přípravy ke změně začaly už v květnu loňského roku s jasným cílem – budovat značku odpovídající potřebám dnešní komunikace. Není to jen o novém logu, jde o celý grafický systém prvků – od barevnosti, typografie až po práci s fotografiemi. Slogan Kraj bez hranic reprezentuje nespoutanost tvůrčího ducha, překračování mentálních i geografických hranic, otevřenost světu, ambice a potřebu růstu.

„Největší kvalitativní posun vidím v tom, že se k tvorbě nového řešení přistoupilo koncepčně jako k budování brandu, tj. ne jen loga jako značky sloužící k označení instituce, ale skutečně jako plnohodnotné komunikační strategii Zlínského kraje. Výsledkem je silný a dle mého názoru uvěřitelný „příběh značky“, se kterým se lze identifikovat. Navržený vizuální styl je pak jasným vyjádřením této myšlenky, včetně jisté míry provokativnosti. Úkolem značky totiž není dekorovat, dělat něco krásným, ale jasně – pomocí obrazových zkratek, symbolů apod. – sdělovat její podstatu,“ hodnotí Bob Stránský, vedoucí ateliéru Digitální design na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati.

Netradiční černý čtverec jako symbol čtyř okresů, zlínské architektury a pevné základny

Ústřední symbol nového loga Zlínského kraje je čtverec, který představuje základnu toho, co dělá kraj jedinečným – živý tvůrčí duch, podnikatelská DNA, tradice, světovost. Z tétozákladny kraj vyrostl a vyrůstá. Čtverec ale může být dle tvůrců i „box“, kam je kraj často zařazován –„ta periferie s nízkými platy na východě republiky“. Díky píli lokálních firem a osobností Zlínský kraj tento stereotyp přerůstá a překračuje. V neposlední řadě je čtverec typický pro zlínskou architekturu a jeho čtyři rohy symbolizují čtyři historické okresy.

Nový vizuální styl pracuje se čtyřmi základními barvami – černou, bílou, tmavě žlutou a světle žlutou. Žlutá barva je optimistická, progresivní, hravá a je odkazem na znak Zlínského kraje. Kreativci naopak úplně vynechali modrou barvu, jelikož žluto-modrá kombinace je typická pro krajské město Zlín. Zlínský kraj ale není jen Zlín – region tvoří 307 obcí a skládá se ze tří významných etnografických oblastí, což bylo třeba zohlednit.

Vše o nové krajské identitě najdete na www.krajbezhranic.cz A tady je nové krajské image video: https://bit.ly/Krajbezhranic

Zobrazit fotogalerii >>

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x