Valašskomeziříčská radnice podpořila turisty i ochránce přírody

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - Celkem pěti žadatelům z oblasti ochrany životního prostředí a přírody přiřkli valašskomeziříčští zastupitelé částku ve výši 100 tisíc korun. Agentuře Mediafax to řekla Vendula Králová z valašskomeziříčské radnice.

Sumu si rozdělí Turistický oddíl mládeže Zlaté šípy, který zažádal o finance na dva projekty, dále místní pobočka Českého svazu ochránců přírody taktéž pro dva své projekty a mateřské centrum Emcéčko.

„Do druhého kola grantového programu mohou organizace zasílat své žádosti od vyhlášení dubnové výzvy až do konce měsíce května letošního roku. Z rozpočtu bude možné poskytnout ještě částku ve výši 50 tisíc korun,“ informoval vedoucí odboru životního prostředí Rostislav Frydrych.

Turistický oddíl mládeže Zlaté šípy zažádal o částku 11 tisíc korun na pětidenní srpnovou akci pod názvem Rozbal to! zaměřenou na pozorování a poznávání přírody pro děti a mládež ve věku osm až 26 let. Akce se zúčastní 45 dětí. Částka byla schválena v plné výši stejně jako druhý požadovaný finanční obnos ve výši devět tisíc korun, který oddíl využije na tisk materiálu k interaktivní expozici Odpady. „Součástí expozice jsou interaktivní panely, ukázka výrobků z recyklovaných materiálů a tři výukové hry,“ upřesnil vedoucí oddílu Zlaté šípy Ivo Skoček s tím, že v současné době je snaha rozšířit program pro školy a školky.

Okresní výbor Českého svazu ochránců přírody zažádal o částku ve výši 25 tisíc korun, pomocí které budou uhrazeny ochranné pomůcky, nářadí, dopravné materiálu a mzdy na údržbu ruderálních porostů a mokřadní louky nacházející se v místní části Hrachovec. „Mokřad rybníky ve Valašském Meziříčí je významnou mokřadní lokalitou v údolí řeky Bečvy. Jedná se o plochu o rozloze asi dva hektary, kde se vytvořila mokřadní společenstva a vyskytuje se zde celá řada zvláště chráněných druhů ptáků, druhy obojživelníků a vzácné vstavačovité rostliny,“ poznamenal předkladatel žádosti o finanční částku Karel Kredba. Zastupitelé částku odsouhlasili bez připomínek. Členové zastupitelstva schválili také částku ve výši 45 tisíc korun na projekt Beskydský poutník určený pro děti, mládež a veřejnost. „Cílem projektu je mimoškolní environmentální výchova, vzdělávání a osvěta se zaměřením na poznání a ochranu beskydské přírody, tradic a lidových zvyků,“ vysvětlila žadatelka o finanční podporu Jitka Dvorská.

Posledním žadatelem bylo mateřské centrum Emcéčko, které požadovanou částku ve výši 10 tisíc korun využije na krytí mzdových nákladů lektora ekokroužku s názvem Ekohrátky v Emcéčku. „Děti se hravou formou naučí základy ochrany životního prostředí a zásady zdravého a ekologicky šetrného životního stylu,“ konstatovala vedoucí Emcéčka Silva Malíková. Cílovou skupinou jsou děti ve věku pět až šest let.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x