Zlínské jaro 2011 – Demokracie je zahrada, o kterou je třeba pečovat

Idea Zlínského jara. Dvacet let po Sametové revoluci se velmi diskutovalo o stavu naší společnosti. Významné osobnosti veřejného života se shodly na tom, že demokracii se musíme stále učit. Bude prý trvat nejméně tři generace, než se postkomunistické stigma podaří zmírnit a překonat: Orientace na materiální hodnoty vytěsňuje hodnoty morální. Společnost má silný sklon ke korupci a vnímá politiku jako nutné zlo. Ve vzduchu visí věčná nespokojenost "lidu" a pocit, že stát se má o vše postarat a stará se špatně. Především pak převažuje odevzdanost a neschopnost přijmout zodpovědnost. Vše podtrženo zveličováním problémů mediálními hrami s prodejným zpravodajstvím.

Ideou Zlínského jara je poskytnout další impuls občanské společnosti, iniciovat aktivity vedoucí k oživení celospolečenské diskuze a k formulaci hodnot udržitelných pro budoucnost.

Představení Zlínského jara – stručně o programu
Zlínské jaro se uskuteční ve dnech 5. – 8. května 2011. Každý den má své nosné téma:
5. května – Den přemýšlení – diskuze shrnující náš život s hledáním východisek – skrze koho vnímáme realitu (Média v demokracii), kde stojíme (Inventura demokracie), jak žijeme (Zadluženost jako norma) a kam má smysl směřovat (Kabinet Havel). Účast na diskuzích již potvrdili: Jiřina Šiklová, Zdeněk Tůma, Adam Gebrian, Rut Kolínská, Erik Tabery, Kateřina Šedá, Luděk Niedermayer, Vlastimil Ondra a Jiří Zajíc.

6. května – Den tvůrčí – happeningy na náměstích aneb jak vynést témata a závěry z diskuzí na ulici, oslovení širší společnosti, apel na hodnoty udržitelné pro budoucnost.

7. května – Den pracovní – dobrovolnická práce pro Zlín – celodenní veřejně prospěšné práce v předem určených lokalitách – pomoc Zlínu. Zcela konkrétní projev Evropského roku dobrovolnictví ve Zlíně.

8. května – Den sváteční – oslava občanské společnosti – prezentace občanských sdružení – neziskových organizací, koncerty. (9. -10. 5. navazuje konference v Kroměříži: Dobrovolnictví – opora občanské společnosti.)

Záštitu nad akcí již přislíbil MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, Mudr. Miroslav Adámek, primátor Zlína a Prof. Ing. Petr Sáha, CSc., rektor Univerzity Tomáše Bati, akci podpořil Václav Havel. Na organizaci Zlínského jara se podílí: Statutární město Zlín, Fakulta multimediálních komunikací UTB, Dialog centrum, Junák – svaz skautů a skautek ČR, Domino cz, o.s., Městské divadlo Zlín, Gymnázium Lesní čtvrť, Základní škola Komenského I, Síť mateřských center, Hestia, o.s. – Národní dobrovolnické centrum, Divadlo Husa na provázku,… a přidávají se další.

Kabinet Havel – Život měst a obcí
Kabinet Havel je cyklus diskusních setkání významných osobností kulturního, vědeckého a společenského života. V rámci Dne přemýšlení – zahajovacího dne Zlínského jara proběhne i další Kabinet Havel s podtitulem Život měst a obcí.

O kabinetu Havel aneb jak to vzniklo
Kabinet Havel s podtitulem Úsvit v Čechách (www.usvitvcechach.cz) byl původně roční projekt Masarykovy univerzity, Divadla Husa na provázku a občanského sdružení DIALOG centrum, o.s. realizovaný pod patronací Václava Havla a pod záštitou rektora Masarykovy univerzity Petra Fialy. Od listopadu 2008 do listopadu 2009 Kabinet Havel postupně otevřel témata: česká zkušenost, české hodnoty, česká žena, český jazyk/česká média, česká podnikavost, česká krajina, české myšlenky, česká kultura/české umění, česká společnost, česká role a česká vize. Diskuze byly završeny v listopadu 2009 Českou vizí – hledání nejdůležitějších hodnot, na kterých by měla stát budoucnost naší společnosti (www.ceskavize.cz).
Kabinet Havel pokračuje. Protože byla velká chuť pokračovat i v dalších letech, Kabinet Havel se dále objevuje již nepravidelně a v různých městech.
13. června 2010 tak navázal KABINET HAVEL s podtitulem BUDOUCNOST EVROPY – debata Václava Havla, Aleny Wagnerové, Evy Jiřičné, Petry Procházkové a Erika Taberyho se studenty středních a vysokých škol o identitě a směřování evropského společenství.
17. listopadu 2010 proběhl KABINET HAVEL na téma DIVOKÉ SRDCE EVROPY – debata Václava Havla, Zdeňky Křenové, Ivana Ryndy, Ladislava Mika, Petra Mikšíčka a Erika Taberho o budoucnosti evropské divočiny a česko-německém projektu Divoké srdce Evropy.

KABINET HAVEL – ŽIVOT MĚST A OBCÍ
Další Kabinet Havel se uskuteční v Městském divadle ve Zlíně 5. Května 2011 v rámci Zlínského jara. Tentokrát s podtitulem Život měst a obcí. Diskutovat se bude o občanské společnosti, aktivním občanství, osobní odpovědnosti a rozvoji našich domovů.

Organizace Kabinetu Havel: Dialog centrum, Masarykova univerzita
Tomáš Mozga – tel.: 776 030 294, e-mail: tomas.mozga@dialogcentrum.cz, www.dialogcentrum.cz

Výstava Cenzurováno (model Entropy, model Národní knihovny a další.)
Součástí Zlínského jara budou také čtyři výstavy. Výstava Namaluj svobodu – kresby dětí, žáků a studentů na téma „Co pro mne znamená svoboda“. Výstava Normální je pomáhat – prezentace činnosti občanských sdružení – NNO Zlínského kraje. Putovní výstava Sítě mateřských center. Více dnes ale přiblížím výstavu Cenzurováno. Usilujeme o uskutečnění vernisáží těchto výstav v Den tvůrčí 6. května.

Výstava „Cenzurováno“ – Univerzitní centrum, 6. – 22. května 2011
Představení autorů, kteří v průběhu polistopadové éry bojovali s různými formami cenzury. Chtěli bychom ukázat díla, která byla v posledních letech kritizována a odsuzována politickými představiteli, či na jejich popud bylo bráněno dílům v jejich prosté existenci nebo existenci na místě, kde byly, případně měly být, instalovány. Cílem je poukázat na nesmyslnost zasahování do uměleckých počinů v této době, kdy už by měla být společnost vyléčena z komunistických praktik a měla by si umět hájit svobodu uměleckého projevu a jednotlivá díla respektovat. Nedílnou součástí budou i příběhy cenzury jednotlivých děl.

Budou vystavena následující díla:
Model Entropy 2 x 2 m – David Černý
Model a dokumentace Národní knihovny – Jan Kaplický
Cyklus obrazů Bad Bug – Roman Franta
Není co slavit – Roman Týc
Kolektivní identita – umělecká skupina Guma Guar
A další…

Organizace výstavy Cenzurováno:
Veronika Szemlová, studentka Animace FMK UTB
Email: szemlovav@centrum.cz, mob.: 731 784 769

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x