Zlínský kraj podpoří kulturní aktivity milionem korun

ZLÍN - Zlínský kraj se i letos rozhodl přispět vybraným kulturním spolkům, organizacím, klubům i sdružením v regionu na pořádání rozličných kulturních akcí. Mluvčí Zlínského kraje Gabriela Dvorníková agentuře Mediafax řekla, že v prvním kole výběrového řízení rozdá kraj více než jeden milion korun.

„Zlínský kraj každoročně vypisuje granty na podporu regionální kultury, kterými přispívá nejen k oživení kulturního dění ve městech a obcích, ale podporuje tím také svou prezentaci za hranicemi regionu, čímž se zviditelňuje v tuzemsku i zahraničí,“ vysvětlil Jindřich Ondruš (KDU-ČSL), náměstek hejtmana Zlínského kraje, zodpovědný za oblast kultury a cestovního ruchu.

Finanční prostředky z Fondu kultury mají za cíl podpořit mimořádné kulturní akce nadregionálního významu, zájmové umělecké činnosti, profesionální kulturní aktivity, umělecká řemesla a lidové tradice, výstavy nebo estetickou výchovu dětí a mládeže.

V prvním kole výběrového řízení bylo Kulturní komisi Rady Zlínského kraje předloženo 162 žádostí, z nichž 70 bylo doporučeno ke schválení krajské radě v celkové výši podpory 1,030 milionu korun. Komise se přitom zaměřila na podporu aktivit těch subjektů, se kterými jsou dobré zkušenosti, a to jak po stránce obsahové, tak finanční. Mezi podpořenými akcemi tak budou např Festival Janáček a Luhačovice, Zlínský taneční festival 2011, Letní škola barokní hudby či Krajská postupová přehlídka amatérského divadla v Karolince.

Zlínský kraj podpoří činnost kulturních spolků a organizací v letošním roce ještě jednou. Žádosti do druhého kola výběrového řízení lze podávat do 15. června. Zlínský kraj také podpoří vydavatelskou činnost, pro kterou má vyčleněny prostředky ve výši 150 tisíc korun. Zájemci se mohou hlásit do 11. dubna.

--> --> --> --> -->