FC Viktoria Otrokovice uzavřel sportovní areál, radnice se bouří

OTROKOVICE - (Zprávu jsme doplnili o informace k pokutě v posledním odstavci)

FC Viktoria Otrokovice se o víkendu rozhodl uzavřít sportovní areál včetně in-line dráhy na Trávníkách, vedení otrokovické radnice to ale pobouřilo. Starosta města Jaroslav Budek (ČSSD) agentuře Mediafax řekl, že klub si z obyvatel udělal rukojmí.

Vedení města považuje jednání klubu za nepřípustné a v rozporu se smluvním ujednáním. „FC Viktoria Otrokovice uzavřel areál bez vědomí a souhlasu města, a to až do odvolání. Důvodem je podle klubu to, že nemají peníze na mzdy správců areálu a povinnost platit tyto mzdy má podle nich město Otrokovice. To ale není pravda,“ konstatovala mluvčí otrokovické radnice Lenka Krupková.

Podle starosty takovým jednáním nájemce a provozovatel areálu porušil své povinnosti. „Dle nájemní smlouvy je jednoznačnou povinností klubu platit správce z vlastních zdrojů a dodržovat provozní řád, který upravuje mimo jiné také otvírací dobu areálu. Článek VII, bod 8 nájemní smlouvy říká, že nájemce se zavazuje, že si nebude vůči pronajímateli činit nárok na finanční prostředky na úhradu nákladů na provoz pronajatého sportoviště. Nájemce se dále zavazuje, že pokud při provozu pronajatého sportoviště bude nezbytné zaměstnávat osobu nebo osoby, například správce, zajistí si ho vlastním jménem na svůj vlastní náklad,“ podotkl Budek.

Na chod klubu město Otrokovice pravidelně přispívá. Například v loňském roce byla FC Viktoria Otrokovice vyplacena částka ve výši 782 200 korun. „Proti jednání FC Viktoria se ostře ohrazujeme a považujeme ho za naprosto nepřípustné. Nedopustíme, aby si soukromý subjekt bral občany našeho města jako rukojmí při vyjednávání o výši dotací, které jsou navíc nenárokové,“ doplnil Budek, který za vším vidí snahu o navýšení městských dotací na provoz celého občanského sdružení FC Viktoria Otrokovice.

Uzavřením Sportovního areálu Trávníky byla dle starosty porušena nájemní smlouva i provozní řád. Rada města Otrokovice proto okamžitě reagovala a přijala rázné opatření k tomu, aby se lidé mohli znovu do areálu dostat. Pro urychlené sjednání nápravy byla dočasným provozovatelem a správcem asfaltového in-line oválu stanovena společnost Tehos, která je správcem městských nemovitostí. Areál bude znovu otevřen v pátek 8. dubna v 8 hodin.

Otrokovická radnice se navíc rozhodla uložit FC Viktoria Otrokovice smluvní pokutu ve výši 10 tisíc korun. „Nájemce byl vyzván k obnovení pokojného stavu, jestliže tak neučiní, odstoupíme od nájemní smlouvy,“ dodal starosta Budek.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x