Zlínské jaro

Festival demokracie a občanské společnosti Zlínské jaro proběhne ve čtyřech velmi pestrých tématických dnech 3. - 6. května. Den přemýšlení – diskuze v Městském divadle ve Zlíně, které se zúčastní významné osobnosti naší společnosti, jako Meda Mládková, Jiřina Šiklová, Erik Tabery a další. Den tvůrčí - happeningy v ulicích, projekce a výstavy. Den pracovní je pro občany příležitostí pomoci svému městu. Den sváteční - prezentace dobrovolnických organizací na nám. Míru, koncerty a vystoupení na pódiu.

Výjimečné výstavy Zlínského jara

V rámci letošního festivalu připravujeme tři výjimečné výstavy. V krytu pod Zlínskou poliklinikou můžete znovu prožít „Rituály normalizace“ ve fotografiích významné české dokumentaristky Dany Kyndrové. Ve vestibulu divadla vás čeká stoleté dobrodružství organizace s ne vždy lehkým osudem na výstavě „100 let českého skautingu“ a v prostorách multikina se představí přes dvacet neziskových organizací Zlínského kraje, které vědí, že „Normální je pomáhat„.

Organizace festivalu

Zlínské jaro by nebylo možné uskutečnit bez podpory a vynaloženého úsilí mnoha lidí a organizací. Pořadatelem festivalu je zlínské občanské sdružení „Komunitní křižovatka“.
Zlínské jaro 2012 se koná pod záštitou MUDr. Miroslava Adámka, primátora Zlína, a za podpory dalších organizací: Junák – svaz skautů a skautek, okres Zlín; Statutární město Zlín; Městské divadlo Zlín; Domino cz, o. s; Gymnázium Lesní čtvrť; Síť mateřských center o.s.; studenti UTB.

Svoboda ve filmu

Projekce filmů s tematikou svobody a demokracie v Multikině Golden Apple Cinema 4. 5. 2012.

Navázali jsme spolupráci s festivalem ZOOM-Zbliżenia (Jelenia Góra – Polsko). Právě výběr vítězných filmů festivalu zabývajících se problémy mladistvých bude doprovázet komentářem polská filmová kritička Beata Dżon.

Íránský režisér a pedagog Said Manafi zase provede projekcí úspěšných filmů íránských tvůrců: Persepolis a Rozchod Nadera a Simin (oskar).

V rámci oslav 100 let skautingu je připraven také blok skautských filmů: archivní dobrodružný film Na dobré stopě z roku 1948, ve kterém účinkují členové oddílu legendární pražské vodní Pětky a hraný dokument Tábor Černého delfína režiséra Hynka Bočana natočený na námět Jaroslava Foglara (ve filmu také hraje).

Celodenní projekce bude završena zlínskou premiérou dokumentu Olgy Sommerové Věra 68, ve kterém je zachycen život legendární gymnastky Věry Čáslavské.

Synopse jednotlivých filmů můžete nalézt na stránkách festivalu.

Normální je pomáhat

Výstava ve vestibulu Multikina Golden Apple Cinema.
Vernisáž v Den tvůrčí 4. května ve 14:00 za účasti prezidentky Sítě mateřských center Rut Kolínské a socioložky Jiřiny Šiklové. Ukončení výstavy 20. května

Idea výstavy:
Prezentace činnosti nevládních neziskových organizací Zlínského kraje. Zviditelnění dobrovolnictví jako základního kamene občanské společnosti.

Do dnešního dne se přihlásilo k výstavě 24 organizací, což je takřka dvojnásobek loňského roku! Zájem o představení organizací na Zlínském jaru je pro nás velkou vzpruhou. (Na nám. míru 6. května v Den sváteční se bude prezentovat 16 z nich, ať už na pódiu nebo formou stánků a různých aktivit).

Organizace prezentující svou činnost na výstavě Normální je pomáhat:

Adorea – dobrovolnické centrum Vsetín, o. s.
Domino cz, o.s. a partnerská organizace Centrum sociálnych služieb Fantázia
Domov Jitka o. p. s.
Dotek, o. p. s.
Fond ohrožených dětí Zlín
Charita sv. Anežky Otrokovice – Samaritán – služby pro lidi bez domova
Charita svaté rodiny Luhačovice
IZAP (Slunečnice)
Junák – svaz skautů a skautek ČR
Kamarád – Nenuda
Maltézská pomoc o.p.s.
MC Vsetín
Naděje, o.s.
o. s. Atmosféra
Občanské sdružení Madio
Občanské sdružení ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky
Podané ruce, o.s.
Rodina ve Zlíně
Rozárka – Rodiče za rozvoj kompetencí o. s.
RR49
Samari o.s.
Síť mateřských center
SVP Domek
Unie Kompas

Více informací naleznete na stránkách festivalu: www.zlinskejaro.cz

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x