Ve Vsetíně začal platit zákaz podomního prodeje

VSETÍN - Ve Vsetíně začal v těchto dnech platit zákaz podomního a omezení pochůzkového prodeje. Uvedla mluvčí vsetínské radnice Jana Čadová.

Zákaz a omezení některých druhů prodeje vymezuje Tržní řád, kterým se nově reguluje podomní a pochůzkový prodej na území města. Rada města Vsetín tímto využila možnost, která je dána městům a obcím v ustanovení živnostenského zákona, zakázat či omezit některé formy prodeje bez vazby na stálou provozovnu. Důvodem byly narůstající problémy s nekorektním jednáním některých prodejců či poskytovatelů služeb zejména ve vztahu k seniorům.

Dodržování platného nařízení bude kontrolovat především městská policie. Za porušení nařízení města lze uložit pokutu. Prodejcům v postavení podnikatelských subjektů bude hrozit pokuta až do výše 200 tisíc korun, ostatním lidem pak do výše 30 tisíc korun,“ informovala starostka města Iveta Táborská (ODS).

Podomním prodejem se rozumí prodej zboží či poskytování služeb bez předchozí objednávky mimo veřejně přístupná místa, v obytných prostorech, například v domech, bytech a podobně. Pochůzkový prodej je oslovování zákazníků přímo na ulici, parkovišti či jiném veřejném prostranství. Pochůzkový prodej je možné provozovat pouze v okolí nákupních center mimo střed města.

Zákaz podomního a omezení lokalit k pochůzkovému prodeji se nebude týkat celorepublikových veřejných sbírek či jiných charitativních nabídek, pokud budou příspěvky dobrovolné. „Jestliže se však bude jednat o prodej zboží pro dobročinné účely, pak se již jedná o formu prodeje a zákaz se ho samozřejmě také dotkne,“ dodala Čadová.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x