Zlínské jaro-festival demokracie a občanské společnosti

Zveme vás na festival demokracie a občanské společnosti Zlínské jaro, který se uskuteční od 8. do 11. května. Třetí ročník festivalu bude věnován osobnosti Václava Havla, interpretacím svobody a zviditelnění nevládních neziskových organizací. 

V městském divadle ve Zlíně se bude tentokrát diskutovat o divadle, internetu, občanské angažovanosti a totalitě ve filmu. Pozvání do diskusí přijali Jiřina Šiklová, Karel Janeček, Vladimír Morávek, Radim Špaček a další. 10. května ožije nám. Míru prezentacemi organizací, workshopy, koncerty a představeními. Závěr Zlínského jara bude patřit pracovní sobotě, která je pro občany příležitostí, jak symbolicky pomoci svému okolí a městu.  Připravujeme také výstavu fotografií ČTK Prezident Václav Havel a výstavu Normální je pomáhat, na které se představí neziskové organizace. Obě výstavy budou otevřeny v průběhu festivalu. Více informací naleznete na stránkách festivalu: www.zlinskejaro.cz.

Organizace festivalu
Zlínské jaro by nebylo možné uskutečnit bez podpory a vynaloženého úsilí mnoha lidí a organizací. Pořadatelem festivalu je zlínské občanské sdružení „Komunitní křižovatka“.

Zlínské jaro 2013 se koná pod záštitou MUDr. Miroslava Adámka, primátora Zlína, a za podpory dalších organizací a jednotlivců: Transparency international, ČTK, Junák – svaz skautů a skautek; Statutární město Zlín; Městské divadlo Zlín; Gymnázium Lesní čtvrť, studenti UTB; Golden apple cinema.

Program Zlínského jara
středa 8. května 2013: SRDCE PRO VÁCLAVA HAVLA
Den věnovaný Václavu Havlovi – otevření výstavy, divadlo, diskuse.
17:00 – Vernisáž výstavy fotografií ČTK Prezident Václav Havel a otevření Srdce pro Václava Havla
19:00 – Divadlo Na tahu: Protest
20:00 – Dramatik našich životů – diskuse o tvorbě Václava Havla, divadle a životě.
Dagmar Havlová (nepotvrzeno)
Anna Freimanová – editorka Knihovny Václava Havla
Vladimír Morávek – umělecký šéf Divadla Husa na provázku
Petr Oslzlý – nepotvrzeno, ředitel Centra experimentálního divadla v Brně
Lukáš Gavlovský a Roman Švejda – tvůrci Srdce pro Václava Havla 

čtvrtek 9. května 2013: INTERPRETACE SVOBODY
Reflexe české společnosti s hledáním východisek.
10:00 – Svoboda internetu – diskuse o regulaci internetu, autorském právu a dohodě ACTA
Ivan Bartoš – předseda Pirátské strany
Olga Biernátová – knihovnice, specialistka na online marketing
16:00 – Vernisáž výstavy Normální je pomáhat – prezentace neziskových organizací, foyer divadla
18:00 – Cesty občanské společnosti – diskuse o občanské angažovanosti.
Jiřina Šiklová – socioložka a publicistka
Karel Janeček – zakladatel Nadačního fondu proti korupci
20:00 – Totalita ve filmu – diskuse tvůrců filmů reflektujících novodobé dějiny naší země.
Radim Špaček – režisér
Zdeněk Svěrák – režisér (nepotvrzeno)

pátek 10. května 2013: HLAS OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
Vynesení témat diskusí na ulici, prezentace organizací, happening, koncerty.
11:00 – 18:00 Jarmark neziskovek – prezentace organizací – stánky, hry, workshopy, nám. Míru
10:00 – Ve stínu – projekce filmu v multikině GAC, vstupné 50 Kč
11:00 – 18:00 Vláček osobností – prostor pro diskusi s hosty Zlínského jara, nám. Míru a park u zámku
12:00 – 16:00 Namaluj SVOBODU – happening studentů Gymnázia Lesní čtvrť, nám. Míru
12:00 – 18:00 Koncerty, představení – Listolet, Beata Bocek, Jitka Šuranská, dětské taneční soubory, žongléři, břišní tance a …, pódium na nám. Míru
19:00 – NEBÁT SE A JEDNAT – diskuse o zdravých občanských postojích a svobodném přístupu k informacím uspořádaná ve spolupráci s Transparency international v rámci Kurzů občanské sebeobrany. Pro zájemce bude na diskusi navazovat seminář 21.5.

sobota 11. května 2013: ZODPOVĚDNOST za okolí
Aktivity na podporu a zviditelnění dobrovolnictví a aktivního občanství – pomoc Zlínu. 
9:00 – 12:00 Úklid Zlína – úklid a úprava veřejných prostranství, parků a stezek ve Zlíně a okolí, čištění Dřevnice 
15:00 – 17:00 Stezka zdraví – odpolední výlet účastníků prací

Srdce pro Václava Havla
Vosková plastika srdce vytvořená ze svíček z pietních míst kde lidé uctili památku Václava Havla je inspirací pro název prvního dne Zlínského jara 8. května. Právě Srdce pro Václava Havla bude v tento den v 17:00 otevřeno spolu s výstavou fotografií ČTK Prezident Václav Havel na zámku ve Zlíně. Následovat bude ve Studiu Z představení hry Protest v podání Divadla Na tahu a diskuse o divadle s představiteli Divadla Husa na provázku a Knihovny Václava Havla.

Plastika vzniklá ze svíček přinášených na pietní místa v mnoha městech České republiky
Tvůrci srdce Lukáš Gavlovský a Roman Švejda o srdci napsali: V materiálu, který se mohl stát odpadem je mnoho světů. Tato hmota vstřebala myšlenky, pro které byly svíčky zapáleny. Jsou v něm nainvestovány představy lidí o slušné společnosti, je do něj zamodlena naděje, že je možné jednat podle nejlepšího svědomí a netratit na tom. Objekt je vyjádřením vztahu občanů k osobě a filozofii Václava Havla. Mnoho lidí se stalo spolutvůrci díla tím, že se podíleli na procesu jeho vzniku od úklidu svíček, přes zpracování vosku až po instalaci. Vzniklo otevřené srdce, do kterého může vstoupit každý. Je zranitelné jako všechna srdce. Lukáš Gavlovský a Roman Švejda

Údaje o srdci
Pro vznik plastiky se podařilo zajistit zhruba 5000 kg svíček (je to téměř polovina odhadovaného množství všech svíček v ČR). Z těch se získalo 2300 kg vosku a 2700 kg vytříděného odpadu. Srdce dosahuje výšky 2 metry, váží 2300 kg a skládá se ze 115 dílů o průměrné váze 20 kg.

Srdce ve Zlíně
Jednotlivé voskové bloky Srdce se do Zlína přepraví 17. dubna z Divadla Husa na provázku a uloží se v zámku až do stavby srdce, která je naplánována na 8. května dopoledne na nádvoří. 

--> --> --> --> -->